Solgaard

En af Havreholms oprindelige husmandssteder blev i 1849 solgt til selveje. Dengang kaldtes den Marianesminde, senere for Hansagaard. Ejendommen der nu kaldes Solgaard udviklede sig nemlig til en egentlig gård. Bygningerne brændte i 1943, men blev genopført samme sted, nemlig på Plejeltvej 26.