Sportens Dag

Fra venstre kontorchef Ove Carlsson, formand for Idrætsudvalget Knud Axelsen, byrådsmedlem Ib Sørensen og Henning Larsen fra Helsingør Sports Union. Foto: Anne-Sofie Rubæk 5/2 1975
I 1975 var Sportens dag en nyskabelse i Helsingør Kommune. Dagen skulle afløse de tidligere modtagelser på rådhuset af kommunens topidrætsmænd. I stedet vedtog Idrætsudvalget i samarbejde med Helsingør Sports Union, at Sportens Dag skulle dække hele spektret i Helsingør Kommune, således at man nok fejrede mesterskaberne, men også tilgodeså præstationer på områder, der ikke tidligere havde kunnet komme i betragtning. Her tænkte man på de uniformerede korps og de helt små ungdomsrækker.

Man nedsatte et udvalg på 3 til at forestå det rent praktiske omkring det første arrangement den 5/4 1975, nemlig kontorchef Ove Carlsson, Helsingør Kommune, byrådsmedlem Ib Sørensen, Idrætsudvalget og Henning Larsen fra Helsingør Sportsunion.