Stærredam

Udsnit af matrikelkort fra 1810 over Borupgaards jorder, hvor Stærredam er angivet tydeligt. Helsingør Byhistoriske Arkiv

Stærredam (også kaldet Staredam) er en i dag udtørret sø på Borupgaards jorder umiddelbart nord for Stolbjerg Bakke ved stengærdet mod Helsingørs overdrev. Det er i dag en del af den friholdte grønne kile syd for Vapnagård-bebyggelsen. Stærredam var oprindelig en af de mange kongelige fiskedamme, og den blev senere blev købt af Meulenborgs ejer til brug for vandmøllen. Dammen synes at være mose på et topografisk kort fra 1824. Øst for søen lå det lille Staredam Hus.