Stenfeldtsvej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”

I begyndelsen af 1900-tallet var der stor boligmangel i Helsingør. For at løse problemet blev der stiftet en række boligforeninger, støttet af kommunen. En af dem var "Andelsbyggeforeningen Helsingør", som blev oprettet i 1920 af nogle funktionærer, primært lærere og jernbanefolk.

På borgmester Peder Christensens initiativ stillede Helsingør Kommune en grund ved Rosenkildesvejs udmunding i Gurrevej til rådighed for byggeforeningen. Arkitekten Karl Zandersen blev bedt om at lave tegninger til byggeriet. Resultatet blev 41 huse med i alt 68 lejligheder. Bebyggelsen kaldtes/kaldes i folkemunde "Negerlandsbyen".

Borgmesteren, der som sagt var involveret i byggeriet, sørgede for at de nye veje i bebyggelsen fik prestige med navne efter forgængerne i borgmesterembedet: Rosenstandsvej, Olriksvej og Stenfeldtsvej. Navnene blev vedtaget på Helsingør Byråds møde den 5/2 1923.

I sommeren 1961 (måske forsommeren 1962) blev udendørsscener til det danske lystspil "Sømænd og svigermødre" optaget på Stenfeldtsvej. Det drejede sig primært om optagelser op og ned ad vejen samt ved hoveddøren til nr. 11. Læs evt. om filmen på Den danske film database

Litteratur

Huse i Helsingør. Helsingør, 1984. Bind. 2. S. 28

Birger Mikkelsen: Kong Peder. Helsingør, 1991 S. 110.

Uddrag af Helsingør Byråds Forhandlinger 19/2 1923. S. 43.

Helsingør Dagblad 20/2 1923.

Kenn Andersen: "Det bliver da vist til en værre negerlandsby" (Helsingør Dagblad 7/11 2009).

Eksternt link

Negerlandsbyen - Andelsbyggeforeningen Helsingørs hjemmeside