Stenstrupvej

  • Stenstrupvej henfører til dels landsbyen Stenstrup og til gården Stenstrup (Nørre Stenstup). For Stenstrupvænget, som ligger parallelt med Carl Bødker Nielsens Vej, gælder det samme.