Stokholmsvej

  • 3060 Espergærde
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Navnet har intet at gøre med Sveriges hovedstad Stockholm, men har formentlig fået sit navn efter den nærliggende Storkholm Mose. Bemærk, at der er et "r" i navnet på mosen, men ikke i vejnavnet.