Stolbjergvej

  • 3070 Snekkersten
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Stolbjergvej har sit navn efter det nærliggende Stolbjerg, der rækker sin top 46 meter over Øresunds overflade. På bakken, der ligger på Borupgaards gamle jorder, stod indtil omkring 1970 et vandtårn. Stolbjerg kaldes også Stolbjerg Bakke. I 1681, hvor man foretog en nøje opmåling og beskrivelse af Danmarks agerjord i form af de såkaldte Markbøger, kaldte man bakken for Staalbjerg Bakke. Dette skal kun betragtes som en anden måde at stave navnet på. Dengang bakken dannede et naturligt fundament for vandtårnet, har navnet været relevant, da ordet ”stol” kan bruges om et fundament for noget, fx den bærende del af en plantes frugtstand eller violinens stol, der bærer strengene. Da stolen også kan betragtes som et ophøjet sæde, som fx en tronstol, så kunne betegnelsen være givet bakken fordi den var et væsentligt element i landskabet.