Strandvangsvej

  • 3060 Espetrgærde.
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen er opkaldt efter gården "Strandvang", som lå på hjørnet af vejen ved Gylfesvej.
  • På et kort over Espergæde fra 1906 er Strandvangsvej indtegnet, som en sydlige parallelvej til Mørdrupvej ført op over skrænten. Kilde: Birger Mikkelsen. Espergærde - et fiskelejes historie. 1994 s15 Før udskiftningen i 1791, havde Mørdrup by`s bønder opdelt deres jorder i tre vange. Bjergvangen, Mellemvangen og Strandvangen, der er navnet af vejen opstået.