Strandvejen 140

Strandvejen 140 i Snekkersten hedder fra gammel tid Sømandshvile. Ejendommen kendes tilbage fra 1700-tallets anden halvdel, hvor det tilsyneladende var opdelt i to. Den ene halvdel var indtil 1773 fæstet af Anders Michelsen, en søn af Snekkerstens ”stamfader”, Michel Gundersen. Den anden halvdel var i fæste af Bent Olsens efterkommere indtil 1847, hvor ejendommen overgik til selveje.

Ejendommen Sømandshvile på Strandvejen 140 i Snekkersten, fotograferet medio 1970'erne. Foto: Anne-Sofie Rubæk

Ved indførelsen af selvejet havde ”Sømandshvile” kun en ejer – det var nu Henrik Thomassen, hvis nevø Jens Thomassen ejede stedet fra 1893-1937. Jens Thomassen var en forkæmper for fiskeristandens udvikling og initiativtager til bl.a. Snekkersten-Skotterup Fiskeriforening. ”Sømandshvile” er fortsat i familiens eje – de nuværende ejere, Bjarne Kallesøe og Søren Kallesøe Jørgensen, er begge oldebørn af Jens Thomassen.

Litteratur

Kjeld Damgaard: "Mennesker og Huse langs Strandvejen i Snekkersten", 2009