Stubbegaard

Stubbegaard i Havreholm er en af Havreholms oprindelige syv gårde, beliggende Plejeltvej 20. Efter at være blev solgt til selveje i 1791 kom gården i en skotsk købmands eje. Josef Graham og senere han søn, ejede gården i perioden 1823-51. I en længere periode fra 1940 blev gården drevet ved en bestyrer. I 1976 installerede Birthe og Mogens Jensen en større svinebesætning på gården.