Svingelgaard

Svingelgaard var navnet på den ene af de tre gårde, der efter udskiftningen af jordene i 1780'erne blev liggende i selve Nyrup Landsby. Gården havde navn efter det sving, som landsbygaden har lige ved gården. Gårdens jorder blev imidlertid allerede i første halvdel af 1800-tallet opkøbt af bl.a. Sindshviles ejer, og gården blev nedlagt som landbrug. Den bygning, der indtil 1995 lå på Krogenbergvej nr. 6 har rimeligvis været rester af den oprindelige gårds bygninger. Idag er den gamle bygning imidlertid erstattet af en ny - dog bygget i samme stil.