Sygeplejeforeningen for Hellebæk-Aalsgaard

Den ene af de i alt fire sygeplejeforeninger, der blev oprettet i den gamle Tikøb Kommune, var Sygeplejeforeningen for Hellebæk-Aalsgaard. Den havde til formål at give medlemmerne pleje via en uddannet sygeplejerske under medlemmets sygdom. På en tid hvor der ikke fandtes offentlig hjemmepleje, da ansatte sygeplejeforeningen en sygeplejerske, hvis arbejde det var at tage rundt på sygebesøg i distriktet.

Sygeplejeforeningen for Hellebæk-Aalsgaard blev oprettet 1. januar 1925 og dens første formand var forpagter Rud Barfoed, Hellebækgaard. Foreningen eksisterede frem til 1. januar 1960, da de fire sygeplejeforeninger blev slået sammen til én forening med fire distrikter. Pr. 1. november 1963 nedlagdes også denne forening, idet Tikøb Kommune herefter overtog forpligtelsen m.h.t. pasning og pleje af syge i eget hjem.