Teaterbøtten

  • Havnepladsen 1, Helsingør.
  • Teater for og med børn - og teaterundervisning for samme målgruppe. undervisningen får eleverne mulighed for at udforske teatrets verden og dets talrige kommunikationsformer. De får mulighed for at afprøve deres kreative evner og fantasi. Udgangspunktet er deltagernes kunnen og formåen. Formen er en blanding af teori og øvelser, hvor legelyst, frivillighed, kreativitet og humor er vigtige ingredienser.
  • Vi ønsker at inspirere eleverne til at tage initiativ, skabe og udføre. Når man arbejder med drama, giver det en enestående mulighed for at styrke troen på sig selv og udvikle fantasien og kreativiteten.
  • Teatret inddrager følelser, sanser, koncentration, stemme og krop. Derfor indgår disse elementer i undervisningen. Vi ser det som vores vigtigste opgave at guide og vejlede vores elever, så alle får flyttet deres grænser en lille smule i samspillet med leg. Drama hænger uvilkårligt sammen med leg.
  • Se mere: www.Teaterboetten.dk