Teglhøjvej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Teglhøjvej er navngivet efter udflyttergården Teglhøjgaard i Horneby. Navnet kan ydermere antyde, at der har været teglovne eller fabrikation af tegl på stedet.