Thor Lunds Mølle

Thor Lunds Mølle lå omtrent på det sted, hvor nu Herluf Trolles Vej ligger. Den sidste ejer af denne mølle, G. Olsen, måtte i 1866 se sin mølle blive forvandlet til nogle svedne stumper - den brændte ned til grunden. Ejendommen udgjorde indtil da et helt gårdanlæg med flere bygninger, haveanlæg, indhegninger m.v. I marts 1868 blev hele ejendommen inklusive den 17 alen lange forbygning, tilbygningen på 7 fag, den i alt 12 fag lange bagbygning samt den 2-etagers høje bygning på 15½ alens længde og resterne af møllefundamentet - bestående af mursten og kampesten - udbudt til nedrivning. Dermed var Thor Lunds Mølle ude af historien.


Litteratur

Laurits Pedersen: Helsingørs Møller og Møllere (Fra Frederiksborg Amt, 1955)