Thoras Minde

Thoras Minde

Thoras Minde var en mindre ejendom, som lå overfor gården Aldersfred, den senere Ulstrupgaard. I 1793 opførte kommunen på dette sted et hus for natmanden, datidens renovationsarbejder, der hidtil havde boet i nærheden af Marienlyst og Rakkerrenden. I 1842 opgiver kommunen natmandshuset, der nu skal være bolig for »en Mand, der kunde føre Tilsyn med Veiene og Markerne«. Fem år senere sælger kommunen ejendommen til garvemester Jens Frederik Ulstrup. Thoras Minde var hans landsted eller en bortforpagtet investering, idet han selv boede i Sct. Olai Gade 15.