Thorshøjvænge

  • 3100* Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
Hornbæk


  • Landet bag Præstegårdsbakken hedder Thorshøj.