Tiden fra 1771 - 1830

Efter at Balling i 1771 flyttede til København blev han der ansat som revisor ved tallotteriet. Han døde her i januar 1795.

To småtryk "Laugsartikler for Kræmmerne i Helsingøer" og "Maximes adressées a Mademoiselle de B.... par Une Demoiselle de 13 ans" hver på bare 16 sider kendes fra de to partnere Johan Frederik Morthorst og Heinrich Sander, som så blev et beskedent bidrag til Helsingørs bogtrykkerhistorie.

Der blev så en pause i denne virksomhed i byen indtil 1798 da den ret ukendte bogtrykkersvend Christian Michaelsen oprettede bogtrykkeri i Helsingør.