Tikøb Kommunes Sygekasse

Tikøb Kommunes Sygekasse oprettedes i 1961-62 som en sammenslutning af kommunens daværende fire sygekasser.

Sygekasserne var i starten private foreninger - helt uafhængige af kommunen og andre myndigheder. De ældste sygekasser i Tikøb Kommune er antagelig de fabrikssygekasser, der blev oprettet hhv. ved Hellebæk Geværfabrik og ved Havreholm Papirfabrik. Men den 19. marts 1871 oprettedes ”Tikøb Landsogns Sygekasse” - imidlertid blev sygekassen i realiteten kun en begravelseskasse. Først efter 1886 blev foreningen reorganiseret og blev en rigtig sygekasse.

I 1891 reorganiseredes ”Hellebæk og Omegns Arbejderforening”, og en sygekasse opstod - den eksisterede som en del af HOA frem til 1916, hvor den blev sammensluttet med Hellebæk Fabrikkers Sygekasse til ”Hellebæk-Aalsgaard Sygekasse”.

I vinteren 1893-94 tog en håndfuld lokale mænd på Sydkysten initiativet til dannelsen af ”Syge- og begravelseskassen for Rørtang og Omegn” - fra 1933 dog med navnet ”Espergærde og Omegns Sygekasse”.

I denne ejendom, "Lille Aalsøe", på Mørdrupvej 47, indrettedes i 1961 fælles kontor for hele Tikøb Kommunes Sygekasse. Foto fra ca 1910 - medens huset rummede pensionat

I 1895 kom ”Hornbæk Sygekasse” til og disse fire foreninger - med hver deres område - dækkede så Tikøb Kommune helt frem til 1. april 1961, da de tre sygekasser i Espergærde, Tikøb og Hellebæk på kommunens foranledning blev slået sammen til én sygekasse: ”Tikøb Kommunes Sygekasse”. Når Hornbæk Sygekasse i første omgang ikke deltog, skyldtes det uenighed om placeringen af det nye fælles sygekassekontor. Dette placeredes i Espergærde, og det fik Hornbæk til at melde sig ud af sammenslutningen. Imidlertid krævede loven, at der kun måtte være én sygekasse i hver kommune, så i løbet af det følgende år indtrådte også Hornbæk i den nye fælles sygekasse. Formand for den nye store sygekasse blev i øvrigt tømrermester Hans Arp, der siden 1913 (!) havde været formand for Rørtang/Espergærde Sygekasse.

”Tikøb Kommunes Sygekasse” blev ikke gammel. To nye love om offentlig sygesikring og om dagpenge ved sygdom og fødsel afløste sygekasserne i hele Danmark pr. 1. april 1973.