Tikøb Kommunes våbenskjold

Tikøb-Kommunes-våbenskjold.jpg

Det var arkivar Poul Grandjean, København, der i 1943 blev opfordret af Tikøb Kommunes daværende sognerådsformand, Hermann Sandell, til at udarbejde et kommunevåben og kommunesegl for Tikøb Kommune. Udgangspunktet skulle være Gurres beliggenhed midt i kommunen.

Resultatet blev et våben, hvis skjold bærer en rød kamtakket mur, der skal symbolisere Gurre Slot. Det røde jagthorn og de røde hjortetakker er symbol for Kong Valdemars vilde jagter. De blå bølger nederst henviser til kommunens beliggenhed mellem Øresund i hhv. øst og nord.

Våbenet var i brug fra 1944 til kommunesammenlægningen i 1970. I dag bruges våbenet som bomærke for Historisk Forening for Espergærde og Omegn.