Tikøb Posthus

Indtil midten af 1800-tallet skete postgangen til Tikøb via Fredensborg, hvor der havde været posthus siden 1734. Der var dog ikke daglige omdelinger - kom der post måtte man selv hente den på posthuset i Fredensborg. Den store forandring i postgangen kom med Nordbanens indvielse i 1864. Da blev der etableret brevsamlingssted i hhv. Kvistgaard og Tikøb, hvilket i praksis betød, at der på Kvistgaard Station nu kunne modtages post til afsendelse, samt mindre postekspeditioner. Det samme gjaldt i Tikøb, men da der jo ikke her var nogen jernbanestation, blev posthuset indrettet på forskellige adresser gennem tiden.
Tikøbs posthus fotograferet i starten af 1940'erne

Præcis hvor det første posthus lå i Tikøb vides ikke med bestemthed. Men efter al sandsynlighed lå posthuset fra 1864 og helt frem til 1954 på nuværende adresse Fredensborgvej 18. I dette hus indrettede Knud Bille Thomsen nemlig høkerbutik i 1862 og det kan meget vel have været ham, der to år efter overtog hvervet som brevsamler. I al fald vides det med sikkerhed at den efterfølgende ejer af huset, skrædder Jørgen Petersen og senere hans enke, Nielsine Petersen, var udnævnt til postekspeditør i Tikøb. I Saane lidt udenfor Tikøb boede i 1940’erne den kendte forfatter Hans Scherfig. Han har i en af sine bøger kort fortalt om forholdene på posthuset. Man skulle således ikke regne med at kunne købe frimærker der – man blev høfligt henvist til Brugsen!

Efter Nielsine Petersens død omkring 1942 ser det ud til at posthuset flyttede til den nyetablerede Hornbækvej – til det hus, der nu har adressen Hornbækvej 447. Her hed postekspeditøren Johannes Jørgensen frem til 1954, da Anna Lise Olesen overtog både hus og embede. Hun havde hidtil været postbud i Tikøb. Anna Lise Olesen beholdt embedet frem til ca. 1990, da Bodil Greve blev ny postekspeditør. Hun indrettede imidlertid postekspeditionen i kælderen i sit eget hus på Præstegaardsvej 18 – og her lå Tikøbs tredje posthus så frem til 1997.

Herefter blev postekspeditionen flyttet til Tikøb Bageri, Hornbækvej 455, hvor postbutikken blev passet af personalet i bagerforretningen. Det varede dog kun ganske få år, så var også den æra slut. I lighed med mange andre mindre posthuse, måtte posthuset i Tikøb lukke – efter omkring 136 års virke.