Tikøb Sømose

Tikøb Sømose ligger op mod Tikøbbugten i den sydvestlige ende af Gurre Sø. Mosen grænser mod nordvest op til Gurre Aa og mod øst af Hestehave Mose. Sømosen hører til Tikøbs jorder og blev efter landsbyens udskiftning omkring 1787 oprindelig delt i 10 lange smalle strimler, hørende til Nygaard, Søgaard, Lergaard, Stengaard, og Frederiksminde i Tikøb. Mosen benyttedes især under krigen til tørvegravning, og stadig kan man se de dybe, nu vandfyldte huller efter denne aktivitet. Stien rundt om Gurre Sø fører gennem Sømosens fugtige terræn og må tit og ofte forhøjes efter nedlægning af fasciner. I dag er der anlagt en gangbro, der sikrer passage hele året.

Sømosen med sine lange smalle grundstykker. Udsnit af matrikelkort 1879