Tikøb Skole

Den første skole i Tikøb blev taget i brug i 1722. Det var en rytterskole, som blev oprettet i de såkaldte rytterdistrikter. I Tikøb Sogn oprettedes to sådanne skoler - den anden i Borsholm. Denne skole havde således halvdelen af sognet som skoledistrikt, hvilket naturligvis betød, at mange børn ikke besøgte skolen eller kun sjældent kom der.

I 1842 overtog Tikøb Kommune anvaret for skolevæsenet - og på det tidspunkt var der kommet flere skoler i området. Derfor kunne Tikøb Skole fortsætte i de samme lokaler helt frem til 1872. Først da byggedes en ny bolig for førstelæreren på den anden side af gaden - hvorefter den gamle bygnings stueetage udelukkende anvendtes til skoleformål.

I starten af 1900-tallet var skolen imidlertid blev forældet, og i 1911 kunne man tage en helt ny og moderne skole i brug lidt nord for den gamle. Denne skole blev udbygget i flere omgange. I 1969 måtte man tage en midlertidig terrapinbygning i brug - den bestod frem til en større udbygning i 1976.

Skolen eksisterer stadig som selvstændig skole med klasser fra 0.-6. klasse.

Litteratur

Kjeld Damgaard: Landsbyskolen i Tikøb Kommune (Helsingør Kommunes Museers Årbog 1988, 1989).

Eksternt link

Tikøb Skole