Tikøb Skovhuse

Tikøb Skovhuse er ingen gammel bebyggelse. De ældste kendte kilde er Pontoppidans Atlas fra 1764. En folketælling fra 1771 viser, at stedet dengang havde syv familier, hvoraf fire husfædre var husmænd, en pensioneret sergent, en væver og en var skrædder. I 1794 sælges den første ejendom til selveje - det var bebyggelsens eneste gård, Cathrinelund. Gården var da bolig for den daværende kapellan ved Tikøb Kirke, Peter Adam Obel. I det hele taget ses flere kapellaner, at have haft deres bolig i Tikøb Skovhuse - og da "Kannebakkehus" i 1804 blev solgt til selveje er ejeren en købmand Wulff - altså også en person "udenfor bondestanden" en betegnelse for folk, der socialt set rangerede højere. Bebyggelsen eksisterer endnu, men regnes af mange fejlagtigt som en del af Tinkerup-området.