Turistforeningen for Tikøb Kommune

På initiativ af Tikøb Sogneråd blev Turistforeningen for Tikøb Kommune stiftet i marts 1936. Foreningen blev opdelt i fem forskellige afdelinger: Hornbæk, Hellebæk-Aalsgaard, Snekkersten, Espergærde og Tikøb. Imidlertid var interessen for turistarbejdet klart størst i Hornbæk, hvor 2/3 af medlemmerne boede. Man indså derfor ret hurtigt, at det ikke var holdbart med så stort et virkeområde, som hele den store gamle Tikøb Kommune.

I april 1939 ophævedes derfor foreningen atter - og i stedet stiftede man samme dag en ny forening med navnet Hornbæk Turistforening. Denne forening fortsatte - under beskedne former - det allerede etablerede turistbureau i Hornbæk.