Tutsehøj i Horserød

Godt 100 m. sydvest for den sydligste gård i Horserød landsby er i 2003 på grundlag af oplysninger på udskiftningskort 1786 registreret en oprindelig oldtidshøj ved navn ”Tutse Høj”. Der var efter kortet tale om en ganske stor rundhøj, som lå, hvor tre af landsbyens agersystemer mødtes. Højen har sandsynligvis givet navn til den nord for liggende gård (”Tulsøgaard”). Højen er i dag overpløjet og kan således ikke dateres.