Tværpolitisk Liste

  • Listen blev stiftet i 1978.
  • Listen har som parti været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne:
  • 1978-1981 1

Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv.