Værftshistorier

Familien Handschuh

Dette foto er nok fra 1930’ne: Waldemar står højt til vejrs med en oliekande i hånden.

Mændene i familien Handschuh har arbejdet på Helsingør Værft i flere generationer. Det begyndte med kranfører Waldemar Handschuh, og foreløbig er den sidste i rækken hans barnebarn, bibliotekspedel Henrik Handschuh

Waldemar Handschuh var tilflytter, født i København i 1900 og flyttede herop o. 1920. I 1923 bliver han gift med Helga Dyrbye. Hun kom fra Auning i Jylland.

Kranfører Waldemar Handschuh havde i virkeligheden højdeskræk, og da han på et tidspunkt kom til skade oppe i kranen, var det slut med at gå i højderne. Han var ikke i stand til at arbejde som kranfører mere. I stedet gjorde han rent i baderummene, på toiletterne og i baglokalerne. Waldemar stoppede i slutningen af 1960’erne på værftet efter at have arbejdet der i 49 år. Han døde i 1981.

Waldemar og Helga fik to børn: Karin og Ejvind. Karin, født 1924, var gift med Leif Larsen, der arbejdede som kontormand i Bygning 10 på værftet. Leif døde i 2010. Karin bor stadig i Helsingør. Karins to sønner, Ole og Per, er begge udlært som snedkere – naturligvis på Helsingør Værft i 1970’erne. I dag arbejder Ole som pedel på Gurrevejens Skole, mens Per er bostøttemedarbejder her i kommunen.

Waldemar i kranen – i baggrunden ses Wiibroes Bryggeri. Billedet er dateret 10. juli 1956.

Ejvind Waldemar, født 1929, gik i lære som klejnsmed på værftet i 1943 og arbejdede her frem til 1967, hvor han blev slotsbetjent på Kronborg. På et tidspunkt arbejdede han på den tidligere dokø i nogle grimme barakker. Ejvind lavede som alle andre på værftet lidt fusk indimellem, f.eks. skulle han fremstille en speciel lysestage til overingeniør Israelsen i 3 eksemplarer, og så lavede han lige en fjerde. Til sig selv. Stagen står der i dag hos Lissie, Ejvinds kone. Stagen er lavet efter en model fra 1800-tallet og er en såkaldt skydelysestage: selve stagen skydes op gennem en cylinder, der består af 6 stænger af 4 mm jern. Ejvind var også mesteren bag en messinglyseslukker, hvor håndtaget var formet som en hollænderdreng med træsko. Et andet stykke fusk, lavet af Ejvind, var et specialværktøj til filing af nøgler. Det er afbildet på side 18 i bogen Fusk, skrevet af Kenno Pedersen og udgivet af Helsingør Kommunes Museer, 1995. Dette værktøj ejer Ejvinds søn, Henrik.

Ejvind giftede sig med i 1952 med en Helsingørpige, Lissie Heiden. Han døde i 2001. Lissie bor stadig i Helsingør. Ejvind og Lissie fik to børn: Hanne og Henrik. Hanne, født 1954, bor i Espergærde og er gift med Peter Jensen.

Fotoet H.S.M. 1882 har været i familien Handschuhs eje altid. Det forestiller ’Helsingørs Jernskibs & Maskinbyggeri’ – det, der året efter blev til Helsingør Værft.

Henrik, født 1962, arbejdede på DSB-færgerne fra 1979 til 1982. I 1983 var han soldat. Det år, hvor Helsingør Værft lukkede. Det havde længe gået dårligt for værftet, så det var aldrig på tale, at Henrik skulle derned. I stedet arbejdede han på Helsingør Kirkegård fra 1984-1988 og fra 1989-1999 på forsvarets kursuscenter Gurrehus. Men i 1999 startede han så som bibliotekspedel med base på hovedbiblioteket på Marienlyst Alle. 2010 flyttede hovedbiblioteket ned på Kulturværftet, det gamle Helsingør Værft.

Og således kom Henrik Handschuh alligevel til at arbejde på værftet…

(november 2010)