Øresundshospitalet

Version fra 10. jan 2013, 14:38 af HelsingorAdmin (diskussion | bidrag)

Øresundshospitalet 1921. Bygningen til venstre i billedet - den man ser hjørnet af - var byens fattiggård indtil 1925

Grundstenen til Øresunds- og Helsingørs Sygehospital i Fiolgade blev lagt den 3. juli 1794. Pengene til sygehuset kom i begyndelsen hovedsagelig fra Øresundstoldkammeret og fra de fremmede skibsklarerere. Hurtigt blev det dog udvidet til at Øresundshospitalet også kunne modtage patienter fra Helsingør Købstad, og både enkelte borgere og Magistraten tegnede sig for bidrag. Behovet for sengepladser voksede og allerede i 1805 udvidede man med et epidemihus med fire isolerede afdelinger og flere sengepladser til almindelige sygdomme.

Efter Sundtoldens ophævelse i 1857 blev Øresundshospitalet i 1859 skænket til Helsingør Købstad, og blev derved et kommunalt drevet sygehus.

I Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbog fra 1991 fortæller Karen M. Nielsen om hvordan det var at være sygeplejeelev på Øresundshospitalet 1953-56. Som hun erindrer det, bestod personalet af en overlæge, en reservelæge, en eller to turnuskandidater, og i perioder nogle medicinstuderende, som havde bestået 1. del. Så var der oversygeplejersken, som ud over at lede sygeplejepersonalet, også var lægesekretær, narkose- og røntgensygeplejerske. Desuden et ukendt antal sygeplejersker, og ca. 20 elever fordelt på 3 årgange.

Helsingør Sygehus

Efter den første måned blev eleverne sat i nattevagt, og for at de ikke skulle kede sig, skulle der hver nat sæbevaskes døre på afdelingen. Det var også nattevagtens job at sortere vasketøj. Iført sin pæne uniform hældte man vasketøjet, uanset hvor snavset det var, ud på gulvet og sorterede i skjorter for sig, stiklagner for sig osv.

Først i 1976 flyttede hospitalet fra Fiolgade ud til sin nuværende placering på Esrumvej.


Billedgalleri
Laboratorium på Øresundshospitalet ca. 1955
Operationsstue på Øresundshospitalet ca. 1955
Opholdsstue på Øresundshospitalet ca. 1955
Lysbadeafdelingen på Øresundshospitalet ca. 1955


Øresundshospitalet i midten af 1970'erne
Lægebolig ved Øresundshospitalet 1976
Øresundshospitalets vaskeri 1976
Øresundshospitalet afd. Syd 1976


Litteratur

Karen M. Nielsen: En halvgammel sygeplejerskes ungdomsminder (Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbog 1991. S. 72-76)