Dé Mezas Vej

Version fra 19. mar 2014, 11:49 af Erik Stubtoft (diskussion | bidrag)

3000 Helsingør

  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1911.
  • Vejen hedder rettelig dé Mezas Vej
  • Opkaldt efter Christian Julius dé Meza (1792 1865). Dansk officer. Han deltog i kampene ved Bov, Slesvig og Dybbøl. Nytår 1864 blev han udnævnt til overgeneral. dé Meza besluttede efter et krigsråd, at rømme stillingen ved Dannevirke 5/2 1864. Foranlediget af folkestemningen afskedigede ministeriet ham 28/2 samme år. Byrådet mente, at at da generalerne Rye og Bülows navne allerede var anvendte til vejnavne i kvarteret, så måtte dé Meza også med, så meget mere, som han var født i Helsingør.