Gurre Sø

Version fra 14. jul 2011, 13:48 af 206.132.102.4 (diskussion)

Gurre Sø 1824
Gurre Sø med Gurrehus ca. 1920

Gurre Sø var i middelalderen omtrent dobbelt så stor som i dag. Mod vest gik søen gennem Svends Mose og Tikøb Sømose til landevejen mellem Tikøb og Hornbæk, og mod syd nåede søen gennem engene ved Gurre Slot og Ravnebakkemose til Krogenberg Hegns sydside. På østsiden gik søen stedvis indtil 250 m ind på Ørsholtgaards nuværende jorder. Vandstandssænkningerne har medført formindskelse af Gurre Søs areal og tillæg af arealer for både Horserød Hegn og Gurre Vang. Den sydøstlige del af søen, kaldet Lille Gurre Sø med to isolerede småsøer ved navn Smedesøerne efter en tidligere smed, der havde sit værksted overfor Gurre slotsruin, er under tilgroning. Vandstandens sænkning har også medført dannelse og vækst af øer i den lavtgrundede sø. Store Ø er sammenvokset med Kalven og Lille Ø til een ø på ca. 13 ha. De øvrige 6 småøer, Hejre Ø også kaldet Grydeholm, Kronborg Ø, Gaase Ø, Hyttefadet, Maageø og Langeland, udgør tilsammen ca. 1 ha. På Store ø og Lille Ø er plantet skovtræer. På de andre øer indfinder sig selvgroede træer og buske. Søens vanddybde er maksimalt 5 m på et ca. 1 ha og 4 m på et ca. 8 ha stort område, 500 m sydsydvest for Store Ø. Gurre Sø incl. Slotssøen udgør i 1995 ca. 205 ha excl. øerne. Hey, that post leaves me feeinlg foolish. Kudos to you!