Jens Levin Tvede

Version fra 25. mar 2011, 08:20 af HelsingorAdmin (diskussion | bidrag)

Jens Levin Tvede blev født i København den 7. april 1930 som søn af Jørgen Martin Hans Tvede havde et mindre brændevinsbrænderi, moderen var Cathrine Elene Dorthea f. Drewes. Efter endt skolegang kom han i 1846 på Den Polytekniske Læreanstalts værksteder, men studierne måtte opgives på grund af pengemangel. Faderen, der i 1842 var flyttet til Helsingør, døde i 1849. Kort før faderens død til J.L. Tvede hertil for at bestyre faderens forretning , et lille gammeldags brænderi i Sudergade, på sin moders vegne. Fra 18. maj 1854 drev han det på egne vegne, og da det brændte i 1864, byggede han på en indkøbt grund i Stjernegade et moderne dampbrænderi til fremstilling af sprit og brændevin. Senere udvidede han med et hvidtølsbryggeri i 1877 og en gærfabrik i 1887.

Artiklen er under udarbejdelse.