Kärnan - (1950)

Version fra 17. feb 2012, 12:27 af Henrik (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)

På HH-overfarten har der sejlet to færger med navnet ”Kärnen”. Den første dampfærge blev bygget i 1916 og indsat på overfarten i 1946; den anden var motorfærgen ”Kärnen”, som påbegyndte sejladsen i 1970.

Dampfærgen ”Kärnen” blev oprindelig bygget i 1916 af Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri og navngivet ”Orehoved”, da den var bestemt for Masnedø-Orehoved overfarten. Den var værftets nybygning nr. 150.

Den officielle prøvetur fandt sted 26. juli 1916, og dagen efter kunne man bl.a. i aviserne læse: at ”Færgen har store, lyse og smukt udstyrede Saloner saavel for 1. og 2. Kl.s Passagerer som for 3. Kl.s Salonerne er udstyret med elektrisk Lys og Dampvarmeanlæg. Paa Vingedækkene findes bekvemme Promenadedæk for Passagerne”.

Da Storestrømsbroen blev indviet i september 1937 blev den lagt op. Under 2. Verdenskrig blev den indsat på Storebæltsoverfarten, hvor den sejlede med post om natten. I oktober 1944 blev den beslaglagt af tyskerne, og i 1946 udstationeret i Helsingør – i første omgang som reservefærge.

I 1950 blev den kulfyrede dampfærge underkastet en meget omfattende ombygning og modernisering på Helsingør Skibsværft. Overbygningen blev fornyet, og salonerne under dæk blev kraftigt moderniseret. I samme postgang fik færgen nyt navn: ”Kärnen”.

I de næste 20 år sejlede ”Kärnen” både som jernbane- og bilfærge på HH-overfarten. I 1970 indsatte DSB en ny motorfærge på overfarten med navnet ”Kärnen”, hvilket betød, at den gamle færge endnu en gang måtte skifte navn. Det nye navn blev ganske rammende ”Senior”, og under dette navn sejlede færgen nogle få måneder. I juni var det slut – færgen blev udrangeret og efterfølgende solgt til ophugning.