Forskel mellem versioner af "Kategori:Politikere"

Linje 164: Linje 164:
 
2010 - Johannes Hecht-Nielsen
 
2010 - Johannes Hecht-Nielsen
  
 
+
I 1919 fik købstadskommunerne for første gang en folkevalgt borgmester. Det blev socialdemokraten Peder Christensen, der blev kendt som Kong Peder. Han var borgmester i perioden 1919-1946. Han blev afløst af en anden socialdemokratisk borgmester Sigurd Schytz, som beklædte posten 1946-1970.
 +
 +
Efter kommunesammenlægningen i 1970 mellem Tikøb og Helsingør kommuner til den ny storkommune Helsingør, blev socialdemokraten Ove Thelin borgmester. Han sad på posten til 1986. Efter ham blev endnu en socialdemokrat, Knud Axelsen, valgt som borgmester – en post han beklædte til 1994. Han blev den sidste i en række af socialdemokratiske borgmester efter 44 år med dette parti ved magten og på borgmesterposten. I 1994 blev den konservative Per Tærsbøl ny borgmester. Han fratrådte hvervet med udgangen af 2009. Fra 2010 skiftede borgmesterposten igen partifarve, idet partiet Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre blev ny borgmester.
 +
  
 
'''BYRÅDSMEDLEMMER''' - valgt af politiske partier i Helsingør
 
'''BYRÅDSMEDLEMMER''' - valgt af politiske partier i Helsingør

Versionen fra 17. jan 2013, 17:37

Her sættes artikler om personer, som enten har været ministre, er valgt til by- eller sogneråd i Helsingør og Tikøb Kommuner eller har været/er valgt til Amtsrådet/Regionsrådet eller Folketinget for Helsingør-kredsen.

Fotografiet er taget af Anne-Sofie Rubæk den 4/3 1974 - dagen før kommunevalget den 5/3 1974. Der er antagelig tale om møde i valgbestyrelsen. Fra venstre mod højre: Byrådsmedlem Søren Larsen (V), Borgmester Ove Thelin (A), malermester Ib Sørensen (B), autoforhandler Børge Jensen (C) også kaldet Børge Folkevogn, værkmester Eigil Jensen (A)

MINISTRE

- med tilknytning til Helsingør

 • 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ 1)
 • 1873-1896 Chr. Alfred F. Thomsen Højre 2)
 • 1971-1978 Aase Olsen Radikale Venstre 3)
 • 1973-1987 Erling Jensen Socialdemokratiet 4)
 • 1998-2000 Carsten Koch Socialdemokratiet 5)

NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 3) Socialminister 1988-1990, 4), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 5,) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998.


BORGMESTRE - udpegede og folkevalgte i Helsingør


FOLKETINGSMEDLEMMER

Valgt i Helsingørkredsen eller som repræsentant for et politisk parti i Helsingør. Enkelte af de nævnte kan være opstillet i flere valgkredse, herunder Helsingørkredsen, hvorfor de betragtes som at have repræsenteret et parti i Helsingørkredsen.


 • 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ 1)
 • 1853-1858 C. Tiemroth Konservativ
 • 1858-1863 C.E. Thune Konservativ
 • 1863-1864 Jørgen Rasmussen Konservativ 2)
 • 1864-1869 David Baruch Adler Nationalliberal 3)
 • 1869-1871 V.R. Raasløff Konservativ
 • 1871-1872 R.L.Ulstrup Konservativ
 • 1872-1873 Edvard P. Hother Hage Nationalliberal
 • 1873-1896 Chr. Alfred F. Thomsen Højre 4)
 • 1896-1916 Christian Rasmussen Socialdemokratiet
 • 1918-1920 Peder Christensen Socialdemokratiet 5)
 • 1920-1938 Jens Peter Larsen Socialdemokratiet
 • 1939-1947 Sigurd Schytz Socialdemokratiet
 • 1945-1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne
 • 1947-1971 Niels Mørk Socialdemokratiet
 • 1953-1960 C.F. Ladefoged Venstre
 • 1962-1971 Ove Krog Hansen Socialistisk Folkeparti
 • 1971-1978 Aase Olsen Radikale Venstre 6)
 • 1973-1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet
 • 1973-1987 Erling Jensen Socialdemokratiet 7)
 • 1974-1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet
 • 1975-1977 Alice Hedegaard Retsforbundet
 • 1975-1977 Ole Henriksen Socialistisk Folkeparti
 • 1977-1979 Mikael Waldorff Venstresocialisterne
 • 1980-1984 Birgitte Husmark Socialistisk Folkeparti
 • 1984-1987 Arne Lund Konservativt Folkeparti
 • 1987-1989 Nils Wilhjelm Konservativt Folkeparti 8)
 • 1987-1990 Hans Strunge Socialdemokratiet
 • 1990-1994 Erik B. Smith Socialdemokratiet
 • 1990-1994 Per Tærsbøl Konservativt Folkeparti
 • 1998-2000 Carsten Koch Socialdemokratiet 9)
 • 2001-2007 Hans Andersen Venstre 10)
 • 2001-2005 Carsten Bo Jensen Socialdemokratiet
 • 2007-2011 Marlene Harpsøe Dansk Folkeparti

NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Landstingsmedlem 1855-1896 3), Landstingsmedlem 1876-1878, 4), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 5), Landstingsmedlem 1930-1937, 6) Socialminister 1988-1990, 7), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 8) Industriminister 1986-1989, 9) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998, 10) Igen medlem af Folketinget fra 2011.

NOTE 2: Det konservative Folkeparti eksisterede ikke i 1800-tallet. Betegnelsen ”nærmest konservativ” fortæller, at holdningerne og synspunkterne var konservative. Partiet Højre eksisterede ikke som et formelt parti før 1876, men har haft holdninger tæt op af konservatismen. Betegnelsen Nationalliberal var ikke et politisk parti, men snarere en ideologisk tankegang.


REGIONSMEDLEMMER - valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen


AMTSRÅDSMEDLEMMER - valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen


Borgmestre i Helsingør Kommune - udpeget af Kongen eller Kancelliet

1452 – 1463 Jens (Baden) Anderssøn 1463 – 1464 Peder Hanssøn 1464 - Willekindh Nielsen 1464 - Niels (Baden) Anderssøn 1469 - Wilken Nielssøn 1495 - Anders Wilkindssøn (Andreas Welkenssøn) 1499 - Matz (Matis) Anderssøn – igen 1502 1511- Jens Nielssøn 1511 - Jeip (Toffteszin) Torstensson – igen 1521 og 1529 1517 - Mogens Jensen (Rosenvinge) Skriver 1521 - David Thomessøn 1536 - Sander Lejel (Leylle, Leyl, Leyell, Leyel, Lyle) 1546 - Christiern Lejel 1548 - Christiern Perssøn – igen 1560 1555 - Johan Mermand 1555 - 1579 Henrik Mogensen (Rosenvinge) (Monsen, Mortensen) 1561 - Hans Povlsen 1566 – 1578 Jacob Hansen 1578 – 1595 Jørgen Maer (Meher, Mer, Mahr, Mhaer) 1579 - Frands Lavridsen 1591 - Frederik Lejel 1595 - Gudmand Nielsen 1601 - Jørgen Rywold 1604 - Konrad Buwinckhusen (Buninckhuszen) 1615 – 1622 Niels Madsen 1618 - Johan Willumsen 1622 - Christen Davidsen - fastelavnsborgmester 1623 – 1625 Diderik Maer – fastelavnsborgmester 1624 – 1626 Povl Lejel - fastelavnsborgmester 1625 – 1627 Niels Madsen – fastelavnsborgmester 1627 – 1629 Hans Kiernt - fastelavnsborgmester 1630 - Hans Olufsen 1630 – 1631 Peder Svendsen – igen 1633-35, 1639-41 og 1645. 1634 – 1636 Lauritz Rhod Christensen – igen 1640-42, 1646-47 og 1648 1635 – 1637 Claus Busch – igen 1643-45. 1636 – 1638 Iver Pedersen 1638 – 1640 Jens Block – igen 1644-46 1641 – 1643 Thomas Jacobsen 1642 – 1644 Hans Powlsen 1647 - Jørgen Baltersøn 1647 - Jørgen Andersen 1651 – 1660 Niels Hansen 1660 - Ewert Wiltfang 1661 - Johan Hansen 1661 - Owe Martin 1667 - Jacob (Weidland) Holgersen 1669 - Hans Hansen – igen 1682 1674 - Knud Mattersen Walters 1677 - Cirfitz Braëm 1684 - Jørgen Buhr 1685 – 1691 Fredrik Bartels 1691 – 1691 Caspar Hansen 1691 – 1702 Johan Daniel Burghoff 1702 – 1718 Baltzer Garben 1711 – 1717 Cort Fahrenhuuser 1718 – 1735 Andreas Busæus 1735 – 1741 Frantz Grønnewald Johansen 1741 – 1759 Mathias Fersleff 1750 – 1762 Gabriel Ferdinand Milan 1763 – 1800 Tewis Wilde 1800 – 1800 Christian Magnus Olrich 1800 – 1821 Berthel Bjørnsen 1821 – 1849 Jacob August (maribo) Stenfeldt 1849 – 1876 Jacob Baden Olrik 1876 – 1886 Edward Johan Wahl 1886 – 1907 Philip Peter Rosenstand 1907 – 1919 Jørgen Lyngbye

Den kronologiske oversigt viser somme steder overlapning af årstallene, som virker ulogisk og forkert. Forklaringen må være, at registreringen i datidens protokoller og optegnelser ikke er nøjagtige, men også at udnævnelses- og tiltrædelsesdato/år er registreret uklart. Slutåret for de enkelte borgmesterperioder er i de fleste tilfælde registreret som værende indtil en ny borgmesters startsår er noteret.

Forklaring på begrebet fastelavnsborgmester: 1619 indførte Christian IV.s købstadsforordning et helt nyt princip, idet den ældste rådmand ved fastelavnstid rykkede op til at blive yngste borgmester, mens ældste borgmester rykkede ned, og blev yngste rådmand. Denne ordning afskaffedes igen 1649, efter i 30 år at have bevist sin uhensigtsmæssighed Kilder: 1) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 2) Helsingør Embeds- og Bestillingsmænd – af V. Hostrup Schultz 1907. 3) Erik Stubtofts private arkiv.


BORgMESTRE i Helsingør Kommune. Folkevalgte.

1919 – 1946 Peder Christensen 1946 – 1970 Sigurd Schytz 1970 – 1986 Ove Thelin 1986 – 1994 Knud Axelsen 1994 – 2010 Per Tærsbøl 2010 - Johannes Hecht-Nielsen

I 1919 fik købstadskommunerne for første gang en folkevalgt borgmester. Det blev socialdemokraten Peder Christensen, der blev kendt som Kong Peder. Han var borgmester i perioden 1919-1946. Han blev afløst af en anden socialdemokratisk borgmester Sigurd Schytz, som beklædte posten 1946-1970.

Efter kommunesammenlægningen i 1970 mellem Tikøb og Helsingør kommuner til den ny storkommune Helsingør, blev socialdemokraten Ove Thelin borgmester. Han sad på posten til 1986. Efter ham blev endnu en socialdemokrat, Knud Axelsen, valgt som borgmester – en post han beklædte til 1994. Han blev den sidste i en række af socialdemokratiske borgmester efter 44 år med dette parti ved magten og på borgmesterposten. I 1994 blev den konservative Per Tærsbøl ny borgmester. Han fratrådte hvervet med udgangen af 2009. Fra 2010 skiftede borgmesterposten igen partifarve, idet partiet Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre blev ny borgmester.


BYRÅDSMEDLEMMER - valgt af politiske partier i Helsingør


SOGNERÅDSMEDLEMMER - valgt af politiske partier i Tikøb kommune

Underkategorier

Denne kategori har en underkategori.