N.A.Mollerup: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 4. dec 2020, 17:32Erik Stubtoft (diskussion | bidrag). . (413 bytes) (+413 Bytes). . (Oprettede siden med 'Strandgade 240. (Ikke dokumenteret) Ifølge reklameetiket på et bogbind (ca. 1820) "faaes, foruden alleslags Skole- og andre Böger, Kobberstik, Malerier, Musikalier, Sö...')