P. W. Tegners Vej

Version fra 13. sep 2015, 15:36 af Erik Stubtoft (diskussion | bidrag)

  • 3070 Snekkersten
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd
  • Opkaldt efter Peter Wilhelm Tegner, som ejede Borupgård fra 1929. Han var indtil da premierløjtnant i Marinen.