Forskel mellem versioner af "Pindemosen - Haveforeningen"

(To artikler sammenflettet)
(Foto kan ses nu (billedfil stavet forkert))
 
Linje 1: Linje 1:
Haveforeningen Pindemosen ligger i Helsingørs vestligste del ca. tre kilometer fra byens centrum. Det ligger delvis i en landzone lidt nord for Gurrevej og afgrænses mod øst af [[Klostermosevej]] og mod syd af [[Løvdalsvej]], som løber parallelt med Gurrevej.
 
  
 +
Haveforeningen Pindemosen ligger i Helsingørs vestligste del ca. tre kilometer fra byens centrum. Det ligger delvis i en landzone lidt nord for Gurrevej og afgrænses mod øst af [[Klostermosevej]] og mod syd af [[Løvdalsvej]], som løber parallelt med Gurrevej.
 +
[[Billede:Pinnemosen3.jpg|right|375px|thumb|Pindemosen 1977. Billedet ejes af haveforeningen]]
 
===Fra mose til havekoloni===
 
===Fra mose til havekoloni===
 
I en længere periode skete der i Helsingør Kommune ingen væsentlig udvikling med hensyn til at oprette nye kolonihaver. I 1963 besluttede Byrådet derfor, at der skulle etableres en havekoloni med navnet ”Pindemosen” på Helsingør Overdrev i den vestligste del af Helsingør. Arealet ejedes af Helsingør Kommune og blev kaldt for ”[[Pindemose]]”.  
 
I en længere periode skete der i Helsingør Kommune ingen væsentlig udvikling med hensyn til at oprette nye kolonihaver. I 1963 besluttede Byrådet derfor, at der skulle etableres en havekoloni med navnet ”Pindemosen” på Helsingør Overdrev i den vestligste del af Helsingør. Arealet ejedes af Helsingør Kommune og blev kaldt for ”[[Pindemose]]”.  
[[Billede:Pindemosen3.jpg|right|225px|thumb|Pindemosen 1977. Billedet ejes af haveforeningen]]
 
  
 
Det havde sin oprindelse i et større vådområde, som strakte sig videre gennem den sydligste del af [[Teglstrup Hegn]]. I dag er området tørlagt. I sin tid var arealet reserveret til udbygning af det område, man havde planlagt til industri. Havekoloniens lejemål var således fra begyndelsen tænkt som midlertidigt.  
 
Det havde sin oprindelse i et større vådområde, som strakte sig videre gennem den sydligste del af [[Teglstrup Hegn]]. I dag er området tørlagt. I sin tid var arealet reserveret til udbygning af det område, man havde planlagt til industri. Havekoloniens lejemål var således fra begyndelsen tænkt som midlertidigt.  

Nuværende version fra 13. okt 2018, 17:04

Haveforeningen Pindemosen ligger i Helsingørs vestligste del ca. tre kilometer fra byens centrum. Det ligger delvis i en landzone lidt nord for Gurrevej og afgrænses mod øst af Klostermosevej og mod syd af Løvdalsvej, som løber parallelt med Gurrevej.

Pindemosen 1977. Billedet ejes af haveforeningen

Indholdsfortegnelse

Fra mose til havekoloni

I en længere periode skete der i Helsingør Kommune ingen væsentlig udvikling med hensyn til at oprette nye kolonihaver. I 1963 besluttede Byrådet derfor, at der skulle etableres en havekoloni med navnet ”Pindemosen” på Helsingør Overdrev i den vestligste del af Helsingør. Arealet ejedes af Helsingør Kommune og blev kaldt for ”Pindemose”.

Det havde sin oprindelse i et større vådområde, som strakte sig videre gennem den sydligste del af Teglstrup Hegn. I dag er området tørlagt. I sin tid var arealet reserveret til udbygning af det område, man havde planlagt til industri. Havekoloniens lejemål var således fra begyndelsen tænkt som midlertidigt.

En haveforening opstår

Haveforeningen Pindemosen blev stiftet i 1964. Området Pindemosen er lejet ud til haveforeningen Pindemosen. Kolonisterne har lejet et havelod, men ejer selv det hus, der står på grunden. I begyndelsen omfattede haveforeningen 49 haver, som blev udlejet til en årlig haveleje på 60 kr. Nogen tid efter øgedes antallet til 68 haver.

Det første hus i den nye afdeling. 1976

Haverne 1-80 kaldes i daglig tale ”Den gamle afdeling”. Tilføjelsen med haverne 81-146 kom til i midten af 1970´erne og kaldes følgeligt ”Den ny afdeling”. I dag består kolonihaveforeningen Pindemosen af 140 haver. Nogle haver er hen over årene blevet nedlagt på grund af oversvømmelser på arealet. Sporene fra den gamle mose har ikke helt fornægtet sig.

Haveforeningen udvides

Midt i 1970´erne var behovet for at få jord under neglene og leje en kolonihave blevet endnu større. Ud over de 117 haver, der allerede var blevet etableret i Pindemosen, blev derfor i 1974 yderligere 76 haver etableret med en størrelse på ca. 300 m2 hver. I kommunens optegnelser er den gennemsnitlige størrelse af havelodderne 537 m2, men det skyldes, at fællesarealer og stier indregnes. I en plan fra kommunen fremgår, at der i fremtiden kan forventes etableret yderligere 35 kolonihaver nord for det nuværende areal, men de planer ser ikke ud til at blive gennemført foreløbig.

Pindemosevej

En tidligere Pindemosevej blev nedlagt i 1973, da vejnettet blev ændret og udvidet i takt med Helsingørs udvikling i den periode. Vejen opstod igen som en intern vej, som i dag officielt hedder Pindemosevej og som snor sig igennem området i haveforeningen. Numrene på Pindemosevej følger de hidtidige numre for hver enkelt kolonihave, altså numrene 2-146. Der er to indkørsler til havekolonien fra Løvdalsvej.

Elektriciteten holder sit indtog

Et hus i Pindemosen fotograferet til Helsingør Elforsynings blad 2004 nr. 3

I 2005 vedtog foreningens generalforsamling, at elektricitet skulle lægges ind i haveforeningen. Hvert enkelt havelod kunne derefter beslutte sig for – og selv betale for det – om de ville have lagt el ind på deres havelod. I dag har ca. 70 pct. af husene indlagt elektricitet. En del ældre kolonister ønsker at klare sig som i tidligere tider med hyggelige stearinlys i sæsonens lidt mørke aftentimer. Mange synes dog efterhånden, at det er mere passende til en kolonihave med et solfangeranlæg på taget, som kan give strøm til TV, radio med videre.

Gældende regler

Som medlem af Dansk Kolonihaveforbund vurderes husene ved nysalg efter nogle bestemte regler, som betyder, at priserne ikke kan fastsættes af sælger selv. Disse regler gælder også for de andre haveforeninger, der er medlem af forbundet. Man skal bo i Helsingør Kommune for at få have i Haveforeningen Pindemosen, og man må ikke have rådighed over en have på 50 m2 eller derover. Det betyder altså, at parcelhusejere ikke kan leje en havekoloni. Disse regler gælder også for de andre haveforeninger på arealer, som er udlejet af kommunen.

"Damgaarden"

Haveforeningen Pindemosen har i mange år været en del af et foreningsfællesskab om den gamle gård, Damgaarden, der ligger tæt op af haveforeningens arealer. Damgaarden har været anvendt til møder og sammenkomster. Haveforeningen Pindemosen har altid haft en central placering i Damgaardens bestyrelse, og på mangen en generalforsamling i Haveforeningen Pindemosen har man diskuteret problemer som f.eks. de priser, Damgaarden har fastsat med videre.

Eksternt link

Kolonihaveforbundet

Kilder

"Kolonihaverne i Helsingør" i Helsingør Museums årbog 2012 - artikel af Erik Stubtoft

Erik Stubtoft - Personligt arkiv vedr. H/F Pindemosen.