Pindemosen - Haveforeningen

Version fra 11. jan 2013, 18:50 af HelsingorAdmin (diskussion | bidrag)

Fil:Pindemosen3.jpg
Pindemosen 1977. Billedet ejes af haveforeningen

Haveforeningen Pindemosen er stiftet i 1964. Haverne 1-80 kaldes i daglig tale Den gamle afdeling. Den ny afdeling med haverne 81-146 kom til i midten af 1970´erne og kaldes følgeligt Den ny afdeling. I dag består hele haveforeningen af 140 haver, idet nogle haver med tiden er blevet nedlagt.

Haveforeningen har fået EL ført til området, men ikke alle kolonister har fået lagt strøm ind til deres hus. Mange vil gerne fortsætte den gamle stil med at bruge stearinlys i de lidt mørke aftener - eller har fået sat en solfanger op på taget, der kan give strøm til TV, radio mv.

Det første hus i den nye afdeling. 1976

Haveforeningen ligger på en grund, der ejes af Helsingør Kommune, som har lejet arealet ud til H/F Pindemosen. Kolonisternes har derfor lejet et havelod, men ejer selv det hus, der står på grunden.

Som medlem af Dansk Kolonihaveforbund vurderes husene ved nysalg efter nogle bestemte regler, som betyder, at priserne ikke kan fastsættes af sælger selv.

Man skal bo i Helsingør Kommune for at få have i H/F Pindemosen og man må ikke have rådighed over en have på 50 m2 eller derover. Det betyder altså, at parcelhusejere ikke kan få en havekoloni.


Et hus i Pindemosen fotograferet til Helsingør Elforsynings blad 2004 nr. 3

Haveforeningen er beliggende der, hvor Løvdalsvej støder ud til Klostermosevej - næsten overfor indkørslen til Silvan. Der er to indkørsler til havekolonien fra Løvdalsvej.


Kilder

Erik Stubtoft - Personligt arkiv vedr. H/F Pindemosen.