Forskel mellem versioner af "Poul Helgesen"

(Oprettede siden med 'Den mest berømte af de danske karmelitermunke var '''Poul Helgesen''' eller Paulus Helie Carmelita, som han kaldte sig selv på latin. Han spillede en stor rolle i forbinde...')
 
(Holdning til lutheranismen)
 
Linje 9: Linje 9:
 
Efter Christian 1.s flugt til Nederlandene i 1523 og Frederik 1.'s magtovertagelse kunne Poul Helgesen genoptage sine funktioner som provincialprior. I 1523 vides han at have opholdt sig i Helsingør.
 
Efter Christian 1.s flugt til Nederlandene i 1523 og Frederik 1.'s magtovertagelse kunne Poul Helgesen genoptage sine funktioner som provincialprior. I 1523 vides han at have opholdt sig i Helsingør.
 
Men på det tidspunkt var de reformatoriske tanker ved at få fodfæste i Danmark. Poul Helgesen reagerede med en række skrifter, hvori han skarpt kritiserede lutheranerne. Han er kendt for formuleringen Lutheriets gift sneg sig op igennem Jylland, hvor han beskriver begivenhederne i 1526. Fejden mellem ham og lutheranerne blev indædt, og det var de reformatoriske tanker, som vandt.
 
Men på det tidspunkt var de reformatoriske tanker ved at få fodfæste i Danmark. Poul Helgesen reagerede med en række skrifter, hvori han skarpt kritiserede lutheranerne. Han er kendt for formuleringen Lutheriets gift sneg sig op igennem Jylland, hvor han beskriver begivenhederne i 1526. Fejden mellem ham og lutheranerne blev indædt, og det var de reformatoriske tanker, som vandt.
 +
 +
 +
[[Billede:karmmunk.jpg|300px|right|thumb|Karmelitermunk fra Sæby Kirke i Vendsyssel. Foto: Niels Clemmensen]]
  
 
==Reformationens gennemførelse==
 
==Reformationens gennemførelse==

Nuværende version fra 3. nov 2019, 22:58

Den mest berømte af de danske karmelitermunke var Poul Helgesen eller Paulus Helie Carmelita, som han kaldte sig selv på latin. Han spillede en stor rolle i forbindelse med de religiøse stridigheder i årene op til Reformationen.

Indholdsfortegnelse

Baggrund

Poul Helgesen havde nær tilknytning til Helsingør. Han blev født omkring 1485 i Varberg og kom i sine meget unge år i kloster, formodentlig i Karmeliterklostret i Varberg. Der vides stort set intet om hans ungdom og uddannelse, før han i 1517 optræder i kilder vedrørende Karmeliterklostret i Helsingør. Han blev i 1519 udnævnt til leder af Karmeliterkollegiet i København og var samtidig universitetslærer i teologi. Poul Helgesen blev i 1522 valgt til provincialprior for Karmeliterordenen, hvad han var resten af sit liv. Via sin position som universitetslærer og provincialprior for Karmeliterordenen havde han også adgang til hoffet, hvor han forsøgte at gøre sin indflydelse gældende på Christian 2., som han var kritisk indstillet overfor, specielt efter blodbadet i Stockholm i 1520. Poul Helgesen var teolog og humanist og stærkt præget af den samtidige filosof Erasmus af Rotterdam. Poul Helgesen oversatte Erasmus' skrift om den kristne fyrstes pligter til dansk, hvor det udkom i 1522 med titlen En kristen fyrstes lære.

Holdning til lutheranismen

Poul Helgesen var oprindelig indstillet på reformer i kirken. Han var imod den omfattende handel med aflad, men blev hurtigt af den opfattelse, at Luthers reformforslag var for vidtgående, bl.a. var han imod Luthers ønsker om nedlæggelse af klostrene. Han kom også i modsætningsforhold til Christian 2., efter han i 1522 havde holdt en prædiken, hvor han kritiserede Christian 2.s styre. Kongen reagerede med at tilbagetage St. Jørgensgården, som karmeliterne havde fået få år tidligere, og Poul Helgesen måtte flygte til Jylland for at slippe for yderligere tiltale fra kongens side. Efter Christian 1.s flugt til Nederlandene i 1523 og Frederik 1.'s magtovertagelse kunne Poul Helgesen genoptage sine funktioner som provincialprior. I 1523 vides han at have opholdt sig i Helsingør. Men på det tidspunkt var de reformatoriske tanker ved at få fodfæste i Danmark. Poul Helgesen reagerede med en række skrifter, hvori han skarpt kritiserede lutheranerne. Han er kendt for formuleringen Lutheriets gift sneg sig op igennem Jylland, hvor han beskriver begivenhederne i 1526. Fejden mellem ham og lutheranerne blev indædt, og det var de reformatoriske tanker, som vandt.


Karmelitermunk fra Sæby Kirke i Vendsyssel. Foto: Niels Clemmensen

Reformationens gennemførelse

Reformationen kom gradvis. I Karmeliterordenen var klostret i Assens det første, som blev nedlagt. Munkene blev fordrevet i 1529 og klostret overdraget til byen i året efter. Der kendes ikke meget præcist til Poul Helgesens færden i de sidste, for klostrene så kritiske år op til Reformationen, men meget tyder på, at han i begyndelsen af 1530'erne opholdt sig i Roskilde. Det øgede pres på klostrene må have givet provincialprioren nok at se til. Poul Helgesen var en flittig oversætter og skribent, og i 1534 fik han udgivet sin sidste bog i Roskilde. Nogle af hans skrifter er meget betydningsfulde kilder til Danmarks historie i begyndelsen af 1500-tallet. Den vigtigste er det værk, som kaldes Skibykrøniken. Det er en historisk optegnelsesbog, skrevet på latin, som dækker tiden fra 1450'erne til 1534. I bogen fremfører Poul Helgesen hård kritik af lutheranerne og var i det hele taget en indædt modstander af udviklingen. Bogen er uafsluttet. Den standser midt i en sætning under beskrivelsen af 1534. Teksten har ikke noget at gøre med Skibby i Hornsherred, men bogen kaldes sådan, fordi den blev fundet indmuret bag alteret i Skibby Kirke i Horns Herred i 1650. Hvorfor den blev anbragt der, vides ikke, og der høres heller ikke mere til Poul Helgesen. Formodningen er, at han døde omkring 1534, men det vides ikke sikkert. Skibykrøniken blev oversat til dansk og udgivet i 1773.


Litteratur

Kirker, Frederiksborg Amt 1. bind, 1964.

danmarkshistorien.dk: Poul Helgesen, ca. 1485-1534

Kaare Rübner Jørgensen: De hvide brødre i Helsingør. (Trykt i Helsingør Bymuseum Årbog 1979)

Kaare Rübner Jørgensen: En katolsk kamphane. Paulus Helie Carmelita & Chronikon Skibyense. 2017

Lektor Povl Helgesens historiske optegnelsesbog sædvanlig kaldet Skibykrøniken. På dansk ved A. Heise. 1967