Rasmus Knudsens Vej

Version fra 19. nov 2018, 11:01 af Charlotte Fenger (diskussion | bidrag)

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1965.
  • Vejen afløste en markvej, som førte til gården Tjørnehøj med dens jorder og som gik fra Esrumvej i nordlig retning. Vejen endte blindt og blev ikke ført igennem til Gl. Hellebækvej. Helsingør Teknikum var netop blevet etableret for enden af denne vej og rummede uddannelsen til skibs- og maskiningeniør samt et teknisk bibliotek.

Vejens navn skyldes civilingeniør Rasmus Knudsen, som i en lang årrække var ansat på Helsingør Skibsværft og som på et tidspunkt blev underdirektør. Han blev medlem af bestyrelsen og senere formand for den betydningsfulde Industriforening. I denne forening var værftet repræsenteret i daværende Helsingør Tekniske SkoleSøndre Strandvej og som Industriforeningen stod bag oprettelsen af. Det var den skole, som det oven for nævnte nye Helsingør Teknikum på Rasmus Knudsens Vej erstattede på grund af pladsmangel. Rasmus Knudsen var engageret i skibsbyggeruddannelsen og initiativtager til oprettelsen af et teknisk bibliotek. Dets fundament bestod af en omfattende samling, som Industriforeningen havde bygget op, noget nyt og banebrydende for den tid.

Uddannelsen til maskiningeniør blev i 1994 flyttet til Lundtofte og uddannelsen til skibsingeniør samt Teknisk Bibliotek i 1997 ligeledes til Lundtofte. I dag leder vejen til en erhvervsskole mod vest og en ungdomsskole for enden af vejen og en bebyggelse med villaer mod øst. På den anden side af vejen mod nord ligger sportsarealerne ved Gl. Hellebækvej.

Litteratur

Nordsjælland - artikel fra 06/07. november 2018.