Rasmus Knudsens Vej

Version fra 3. dec 2018, 14:45 af Charlotte Fenger (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1965.
  • Vejen afløste en markvej, som førte til gården Tjørnehøj med dens jorder og som gik fra Esrumvej i nordlig retning. Behovet for en ”rigtig” vej har formentlig baggrund i, at den selvejende institution, Helsingør Teknikum, netop var blevet etableret for enden af denne vej på den østlige side.
  • Vejen er delt i to parallelle spor med bevoksning i midten og deler sig ved indgangen til de forskellige ungdomsskoler, der ligger der i dag. På den østlige side af vejen findes en bebyggelse med villaer, som for størstedelens vedkommende er blevet opført i 1970’erne. Mod nord ligger sportsarealerne, som støder op til Gl. Hellebækvej, men vejen er ikke blevet ført igennem og ender blindt. På den østlige side af vejen findes et område med villaer, som for størstedelens vedkommende blev opført i 1970’erne på Tjørnehøjs jorder. Den del af gården Tjørnehøj, som findes endnu, ligger på Rasmus Knudsens Vej 22.

Indholdsfortegnelse

Uddannelser flyttes

Helsingør Teknikum rummede uddannelsen til skibs- og maskiningeniør samt et teknisk bibliotek. Uddannelsen til maskiningeniør blev i 1994 flyttet til Lundtofte og uddannelsen til skibsingeniør samt Teknisk Bibliotek i 1997 ligeledes til Lundtofte. De nuværende skoler for unge består i dag af en erhvervsskole mod vest og en skole for 10. klasser, en ungdomsskole og uddannelsesvejledning for unge på den østlige side for enden af vejen.

Vejens navn

Vejens navn skyldes civilingeniør Rasmus Knudsen, som i en lang årrække var ansat på Helsingør Skibsværft og som på et tidspunkt blev underdirektør. Han blev medlem af bestyrelsen og senere formand for den betydningsfulde Industriforening. I denne forening var værftet repræsenteret i daværende Helsingør Tekniske SkoleSøndre Strandvej og som Industriforeningen stod bag oprettelsen af. Rasmus Knudsen var engageret i skibsbyggeruddannelsen og initiativtager til oprettelsen af et teknisk bibliotek. Dets fundament bestod af en omfattende samling, som Industriforeningen havde bygget op, noget nyt og banebrydende for den tid.

Helsingør Teknikum

En treårig overbygning på Teknisk Skole til uddannelsen som skibsbygger havde længe været anerkendt som uddannelse til teknikumingeniør. I 1962 gav Undervisningsministeriet tilladelse til også at uddanne maskiningeniører. Den øgede tilstrømning af ingeniørstuderende, som allerede var i gang, regnede man med ville øges betragteligt i løbet af 1960’erne. Under de givne forhold ville der overhovedet ikke være plads til en sådan tilvækst. Derfor besluttede man at opføre det oven for nævnte nye Helsingør Teknikum på Rasmus Knudsens Vej med plads til det omfattende tekniske bibliotek. Indtil bygningen var klar til at blive taget i brug i 1966, måtte man nøjes med midlertidige placeringer af ingeniørstuderende.

Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Hvem var Rasmus Knudsen - ham der fik sin egen vej. Artikel i Nordsjælland fra 06/07. november 2018.