Socialdemokratiet: Versionshistorik

Vis loglister for denne side

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 21. dec 2018, 13:12Erik Stubtoft (diskussion | bidrag). . (1.019 bytes) (+1.019 Bytes). . (Oprettede siden med '* Partiet er stiftet i 1871. * Partiets Helsingør-afdeling blev stiftet 1885 * Partiets skønnede medlemstal: 300 (2018) * Partiet har været repræsenteret i Helsingør By...')