Stengade 68

Version fra 17. jun 2010, 11:59 af Eva Stennicke (diskussion | bidrag)

Stengade 68. Foto: Anne-Sofie Rubæk 20/11 1973

Dele af ejendommen kan føres tilbage til 1500-årene, f.eks de tøndehvælvede kældre. Grunden blev i 1551 solgt til en borger, som forpligtigede sig til at bebygge den med en god købstadsbygning, egetømmer og stentag.

I den ene af de to tøndehvælvede kældre er fundet rester af en ovn til brænding af kridtpiber.

Ombygningen af forhuset, som betød at facaden og vestgavlen blev grundmuret er sket omkring 1740 - samtidig med Dahls Gård, Stengade 68. Facaden er komponeret over samme skema, kun har midterpartiet en regulær kvist, sfsluttet foroven af en trekantet gavl.

Butiksindretningen kan føres tilbage til 1827.