Stengade 68

Version fra 12. feb 2012, 11:09 af HelsingorAdmin (diskussion | bidrag)

Stengade 68. Foto: Anne-Sofie Rubæk 20/11 1973
Stengade 68. Foto: Anne-Sofie Rubæk 10/9 1976

Dele af ejendommen kan føres tilbage til 1500-årene, f.eks de tøndehvælvede kældre. Grunden blev i 1551 solgt til en borger, som forpligtigede sig til at bebygge den med en god købstadsbygning, egetømmer og stentag.

I den ene af de to tøndehvælvede kældre under det 40 alen lange (ca. 25 meter) og 2 etager høje grundmurede sidehus er der fundet rester af en ovn til brænding af kridtpiber.

Mens sidebygningen mod Gl. Færgestræde fra begyndelsen har været grundmuret, var forhuset ud til Stengade i bindingsværk.

Ombygningen af forhuset omkring 1740 betød at facaden og vestgavlen blev grundmuret. Ændringen er sket omkring 1740 - samtidig med Dahls Gård, Stengade 64. Man kan se at facaden er komponeret over samme skema, kun har midterpartiet en regulær kvist, sfsluttet foroven af en trekantet gavl.

Butiksindretningen kan føres tilbage til 1827.