Stubbedam

Version fra 28. apr 2019, 14:55 af Charlotte Fenger (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)

Stubbedam eller Stubbedammene udgjorde i ældre tid et større sø- og moseområde i den sydligste del af Helsingørs markjorder umiddelbart vest for den nuværende Stubbedamsvej. I dag er området, hvor Stubbedammen i sin tid udfyldte terrænet, bedre kendt som Kong Peders Park, de lavtliggende dele af det store parkområde med "Smørhullet" mellem Stubbedamsvej og Fredericiavej. Stubbedammene havde oprindelig afløb gennem den markante istidskløft mod øst til Øresund. I en senere tid blev der fra Stubbedammene og de vest herfor liggende større vådområder, der strakte sig helt op mod "Montebello" (Kronborg Ladegaard), ført en vandledning vest om selve middelalderbyen frem til Kronborg.

Litteratur

Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldtiden 1426-1857. 1926.

Ellen Louise Mertz: Helsingør og omegns jordbundsforhold. By-Geologi nr. 1. 1969.