Forskel mellem versioner af "Tidslinje Helsingør og Tikøb"

(Link-gennemgang fortsat)
(Foreløbig gennemgang færdig)
Linje 114: Linje 114:
  
 
1583
 
1583
* Kronborgfontænen, som kong Frederik 2. havde bestilt, blev opsat. I 1658 ødelagde svenske soldater springvandet og plyndrede kunstværket for bronzefigurer. (07)
+
* [[Kronborgfontænen]], som kong Frederik 2. havde bestilt, blev opsat. I 1658 ødelagde svenske soldater springvandet og plyndrede kunstværket for bronzefigurer. (07)
  
 
1585
 
1585
Linje 168: Linje 168:
  
 
1766
 
1766
* Helsingørs første [[Helsingør Havn | havneanlæg]] blev bygget af Staten og derefter overdraget til kommunen. (01)  
+
* Helsingørs første [[Helsingør Havn | havneanlæg]] blev bygget af staten og derefter overdraget til kommunen. (01)  
 
* Helsingørs kgl. Privilegerede Skydeselskab dannes. Selskabet blev i daglig tale kaldt ”Klubben”. (25)
 
* Helsingørs kgl. Privilegerede Skydeselskab dannes. Selskabet blev i daglig tale kaldt ”Klubben”. (25)
  
Linje 205: Linje 205:
  
 
1815
 
1815
* Helsingørs forenede Ligbærer-, Selskabs- og Broderskabsforening stiftedes. (07)
+
* "Helsingørs forenede Ligbærer-, Selskabs- og Broderskabsforening" stiftedes. (07)
  
 
1817
 
1817
Linje 395: Linje 395:
 
* "Tjenestetyendeforening for Helsingør og Omegn" stiftes. (12)
 
* "Tjenestetyendeforening for Helsingør og Omegn" stiftes. (12)
 
* [[Lokalavisen Nordsjælland]] udkommer som dagblad. (06)
 
* [[Lokalavisen Nordsjælland]] udkommer som dagblad. (06)
*  Skruedampskibet ”Masnedsund” indsattes på mellem [[Helsingør-Helsingborg overfarten]]. (11)
+
*  Skruedampskibet ”Masnedsund” indsattes på [[Helsingør-Helsingborg overfarten]]. (11)
 
* [[Fiskenetfabrikken Danmark]] etableredes. Ophørte i 1964. (07)
 
* [[Fiskenetfabrikken Danmark]] etableredes. Ophørte i 1964. (07)
* Fællesorganisationen starter [[Helsingør Kulforsyning]]. (07)
+
* Fællesorganisationen starter [[Helsingørs Brændsels- og Trælasthandel | Helsingør Kulforsyning]]. (07)
  
 
1893
 
1893
Linje 404: Linje 404:
  
 
1894
 
1894
* Kommunen opførte [[Vandværket]] (01)
+
* I 1894 overtog Helsingør by [[Det ferske Springvands Compagnie i Helsingøer]] med alle dets rettigheder, aktiver og pligter. I stedet for at hente drikkevandet i de omkringliggende damme, anlagde man et nyt vandværk på Grønnehave, som hentede sit vand i undergrunden. (01)
* Helsingør Handelsskole etableres. (11)
+
* Helsingør Handelsskole etableredes. (11)
  
 
1895
 
1895
* Begravelseskassen “200” stiftes. (12)
+
* Begravelseskassen "200" stiftedes. (12)
  
 
1896
 
1896
* [[Formernes Fagforening]] stiftes. (25)
+
* Formernes Fagforening stiftedes. (25)
* [[Egebækvangs Kirke]] opførtes 1896-1897. (07)
+
* [[Egebækvangs Kirke]] opførtes 1896-1897. (07) (11)
  
 
1897
 
1897
 
* [[Kystbanen]], Jernbanestrækningen København-Helsingør, blev indviet. (05)
 
* [[Kystbanen]], Jernbanestrækningen København-Helsingør, blev indviet. (05)
* [[Fattiggården]] [[Fiolgade]] 13 blev taget i brug. Blev lukket i 1925. (01)
+
* Fattiggården i [[Fiolgade]] 13 blev taget i brug. Blev lukket i 1925. (01)
 
* [[Wiibroes Bryggeri]] lancerede sin første pilsner. (09)
 
* [[Wiibroes Bryggeri]] lancerede sin første pilsner. (09)
 
* Stenografisk Forening stiftedes. (02)
 
* Stenografisk Forening stiftedes. (02)
* [[Egebækvangs Kirke]] opførtes. (11)
+
 
+
 
1898
 
1898
* [[Tinghuset]] i Helsingør oprettedes.(01)
+
* Tinghuset i Helsingør oprettedes.(01)
* [[Foredragsforeningen for Arbejdere og Næringsdrivende i Helsingør og Omegn]] stiftedes (12)
+
* "Foredragsforeningen for Arbejdere og Næringsdrivende i Helsingør og Omegn" stiftedes (12)
* [[Jernbaneforbundet]], Helsingør afd. stiftes. (25)
+
* Jernbaneforbundet, Helsingør afd. stiftes. (25)
* Øresundsforeningen blev stiftet af de velstående og bedre borgerskab. (11)
+
* "Øresundsforeningen" i [[Sophie Brahes Gade]] blev stiftet af det velstående og bedre borgerskab. (11)
  
 
1899
 
1899
* [[Kobbersmedenes]] Fagforening stiftes. (25)
+
*[Kobbersmedenes Fagforening stiftes. (25)
* [[Træindustriarbejdernes]] Fagforening stiftes. (25)
+
* Træindustriarbejdernes Fagforening stiftedes. (25)
  
 
1900
 
1900
* [[Broderloge nr. 31 Hamlet]] blev stiftet. (07)
+
* Broderloge nr. 31 "Hamlet" blev stiftet. (07)
  
 
1901
 
1901
 
* Helsingørs folketal var 13.902 (01)
 
* Helsingørs folketal var 13.902 (01)
* Slagterisvendenes Fagforening stiftes. (25)
+
* Slagterisvendenes Fagforening stiftedes. (25)
* Tobakarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
+
* Tobakarbejdernes Fagforening stiftedes. (25)
  
 
1904
 
1904
 
“ Jernbaneetatens Fællesindkøbsforening stiftes.
 
“ Jernbaneetatens Fællesindkøbsforening stiftes.
 
* Borernes Fagforening stiftes (25)
 
* Borernes Fagforening stiftes (25)
* Villa Heise, Strandvejen 104, Snekkersten, opføres som hjem for enker. I 1907 blev ejendommen overtaget af officersforeningen. I 1952 overgik den til enkebolig for statsembedsmænd. (11)
+
* Villa Heise Strandvejen 104 i [[Snekkersten]], opførtes som hjem for enker. I 1907 blev ejendommen overtaget af Officersforeningen. I 1952 overgik den til enkebolig for statsembedsmænd. (11)
  
 
1905
 
1905
* * Handelsforeningen af 1905 for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
+
* "Handelsforeningen af 1905 for Helsingør og Omegn" stiftedes. (12)
  
 
1906
 
1906
* Helsingør har 14.534 indbyggere (01)
+
* Helsingør havde 14.534 indbyggere (01)
* Espergærde Borger- og Håndværkerforening stiftes. (12)
+
* Espergærde Borger- og Håndværkerforening stiftedes. (12)
 
* Jernbanestrækningen mellem Helsingør og Hornbæk, [[Hornbækbanen]], blev indviet. Den blev udvidet til Gilleleje i 1916. (05)
 
* Jernbanestrækningen mellem Helsingør og Hornbæk, [[Hornbækbanen]], blev indviet. Den blev udvidet til Gilleleje i 1916. (05)
* Helsingør Musikforening stiftes. (12)
+
* Helsingør Musikforening stiftedes. (12)
  
 
1907
 
1907
* [[Helsingør Fællesbageri]] grundlægges. (07)
+
* [[Helsingør Fællesbageri]] blev grundlagt. (07)
* Helsingør kommune køber [[Hotel Helsingør]] i [[Hestemøllestræde]] til brug for ældre plejepatienter. (01)
+
* Helsingør Kommune købte [[Hotel Helsingør]] i [[Hestemøllestræde]] til brug for ældre plejepatienter. (01)
* Børsteindustriarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
+
* Børsteindustriarbejdernes Fagforening stiftedes. (25)
  
 
1908
 
1908
* Kvinderne får - som i det øvrige land - stemmeret til kommunale valg. (05)
+
* Kvinderne fik - som i det øvrige land - stemmeret til kommunale valg. (05)
  
 
1910
 
1910
Linje 469: Linje 468:
 
1911
 
1911
 
* Helsingørs folketal 13.783 (01)
 
* Helsingørs folketal 13.783 (01)
* Helsingør kommune køber [[Hotel Hammarshøj]] til brug for etablering af plejehjem. (01)
+
* Helsingør Kommune køber [[Hotel Hammarshøj]] til brug for etablering af plejehjem. (01)
* Den socialdemokratiske børneorganisation [[UI-De Unges Idræt]] i Helsingør stiftes.
+
* Den socialdemokratiske børneorganisation "UI-De Unges Idræt" i Helsingør stiftedes.
* [[Tikøb Alderdomshjem]] opføres. (11)
+
* Tikøb Alderdomshjem opførtes. (11)
* [[Helsingør Bymuseum]] oprettes. (11)
+
* [[Helsingør Bymuseum]] oprettedes. (11)
  
 
1915
 
1915
Linje 479: Linje 478:
  
 
1916  
 
1916  
* Helsingørs folketal 15.475 (01)
+
* Helsingørs folketal var 15.475 (01)
* Helsingør Fjerkræforening stiftes. (12)
+
* Helsingør Fjerkræforening stiftedes. (12)
* Jydsk  Forening for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
+
* "Jydsk  Forening for Helsingør og Omegn" stiftes. (12)
* Propforeningen stiftes. Beklæder ubemidlede konfirmander. (12)
+
* Propforeningen stiftes. Beklædte ubemidlede konfirmander. (12)
  
 
1917
 
1917
* [[Hellebæk kirke]] opførtes 1917-1918. (07)
+
* [[Hellebæk Kirke]] opførtes 1917-1918. (07)
* [[Gurre kirke]] opførtes 1917-1918. (07)
+
* [[Gurre Kirke]] opførtes 1917-1918. (07)
* [[Helsingør-Revyen]] i [[Søstræde 4]]. 1917-1978. Dog undtaget 1966-1974. (07)
+
* I [[Folkets Hus" i [[Søstræde]] 4 opførtes [[Helsingør-Revyen]] fra 1917-1978. Dog undtaget fra 1966-1974. (07)
* “Jernbaneetatens Fællesindkøbsforening” omdøbes til “Helsingør Brugsforening.(09)
+
* “Jernbaneetatens Fællesindkøbsforening” omdøbtes til [[Helsingør Brugsforening]]. (09)
* Helsingør Kommunelærerforening stiftes. (12)
+
* Helsingør Kommunelærerforening stiftedes. (12)
* Marineforeningen for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
+
* Marineforeningen for Helsingør og Omegn stiftedes. (12)
* [[Hamlets Vænge]] bygges primært til arbejderne på Værftet. (11)
+
* [[Hamlets Vænge]] blev byggest primært til arbejderne på [[Helsingør Værft]]. (11)
* [[Horserødlejren]] opføres som sygehjem for russiske soldater. (11)
+
* [[Horserødlejren]] opførtes som sygehjem for russiske soldater. (11)
  
 
1919
 
1919
* Den af Kongen hidtil udnævnte borgmester i Helsingør, [[Jørgen Lyngbye]], erstattes af folkevalgt borgmester. I Helsingør vælges den socialdemokratiske [[Peder Christensen]] til Helsingørs første folkevalgte borgmester. Han sidder som borgmester indtil 1946. (01).
+
* Den af Kongen hidtil udnævnte borgmester i Helsingør, Jørgen Lyngbye, erstattes af folkevalgt borgmester, den første i Helsingør. Valgt blev den socialdemokratiske [[Peder Christensen]]. Han var borgmester indtil 1946. (01).
* Kommunen opfører i årene 1919-1921 [[Alderdomsstiftelsen]] på [[Gurrevej]]. (01). Stiftelsen bestod af lejligheder, for hvilket der blev betalt 10 kr. I husleje pr. måned. (01)
+
* Kommunen opførte i årene 1919-1921 [[Helsingør Kommunes Alderdomsstiftelse]] på [[Gurrevej]]. Stiftelsen bestod af lejligheder, som lejerne betalte 10 kr. for i husleje pr. måned. (01)
* Der indføres en ny politiordning. Den hidtidige polititjeneste bestridt af 4 kommunale politibetjente og 4 statsbetjente samt en reservebetjent. (01)
+
* En ny politiordning indførtes. Den hidtidige polititjeneste var blevet bestridt af 4 kommunale politibetjente, 4 statsbetjente samt en reservebetjent. (01)
* [[Gasværket opførtes]]. (01)
+
* [[Helsingør Gasværk]] opførtes. (01)
 
* Kommunen købte [[“Sommerriva”]]. (01)
 
* Kommunen købte [[“Sommerriva”]]. (01)
* Monumentet Dde franske [[Krigergrave]] opføres i [[Helsingør Kirkegård]] som minde om 40 franske soldater, der døde på hjem til Frankrig efter 1. verdenskrig. (07)
+
* Monumentet [[De franske Krigergrave]] opførtes på [[Helsingør Kirkegård]] som et minde om 40 franske soldater, der døde på vej hjem til Frankrig efter 1. verdenskrig. (07)
* Klub for berejste Håndværkere (Naverne) stiftes. (12)
+
* Naverne, en klub for berejste Håndværkere, stiftedes. De fik til huse i [[Naverhulen]] i [[Sct. Anna Gade]] 21. (12)
  
 
1920
 
1920
* Feltartillerifoteningen for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
+
* Feltartillerifoteningen for Helsingør og Omegn" stiftedes. (12)
  
 
1921
 
1921
* Helsingør har 15.457 indbyggere (11)
+
* Helsingør havde 15.457 indbyggere (11)
* [[Den internationale Højskole]] i Helsingør åbner i det tidligere [[Sophienlyst]]. (07) (11)
+
* [[Den internationale Højskole]] i Helsingør etableredes der, hvor den tidligere landejendom [[Sophienlyst]] . (07) (11)
* Alderdomsstiftelsen ved Gurrevej indvies.
+
* [[Helsingør Kommunes Alderdomsstiftelse]] ved Gurrevej blev indviet.
* Kommunen køber et privat gasværk.
+
* Kommunen overtog det tidligere private [[Helsingør Gasværk | gasværk]].
* Socialdemokratisk Ungdomsforening stiftes. (12)
+
* "Socialdemokratisk Ungdomsforening" stiftedes. (12)
  
 
1922  
 
1922  
* De helsingoranske Byggefags Sammenslutning dannes. (25)
+
* "De helsingoranske Byggefags Sammenslutning" dannedes. (25)
  
 
1923
 
1923
* [[Helsingørs Bibliotek]] bliver kommunalt.(07)
+
* [[Helsingør Folkebibliotek]] blev kommunalt (se [[Helsingør Kommunes Biblioteker]]). (07)
* Kronborg Margarinefabrik starter sin produktion. (07)
+
* [[Margarinefabrikken Kronborg]] indledte sin produktion. (07)
  
 
1924
 
1924
* Arbejdernes kooperative Byggeforening, Helsingør afd. dannes. (12)
+
* "Arbejdernes kooperative Byggeforening, Helsingør afd.", dannes. (12)
* Arbejdernes Oplysningsudvalg AOF stiftes.(25)
+
* "Arbejdernes Oplysningsudvalg AOF" stiftes.(25)
* Helsingør Skakklub stiftes. (25)
+
* "Helsingør Skakklub" stiftedes. (25)
  
 
1925
 
1925
* [[Kronborg Fløde-Is]] starter salg af is fra udsalg i Bjergegade. (07)
+
* [[Kronborg Fløde Is]] indledte salg af is fra et udsalg i [[Bjergegade]]. (07)
* Helsingør har 15.118 indbyggere (01)
+
* Helsingør havde 15.118 indbyggere. (01)
* Helsingør Borgerskoledrenge stiftes. Uddeler legater til boghjælp. (12)
+
* "Helsingør Borgerskoledrenge" stiftedes. Uddelte legater til boghjælp. (12)
* Sygeplejeforeningen for Hellebæk-Plsgårde stiftes. (05)
+
* Sygeplejeforeningen for Hellebæk-Ålsgårde stiftedes. (05)
* [[Helsingørs Fattiggård]] nedlægges. (01)
+
* Helsingør Fattiggård blev nedlagt. (01)
* [[Helsingørs Bibliotek]] bliver [[Nordsjællands Centralbibliotek]] (07)
+
* [[Helsingør Folkebibliotek]] blev til [[Nordsjællands Centralbibliotek]]. (07)
 
+
  
 
1926
 
1926
* Helsingør fejrer 500 år som købstad med en stor folkefest, der rakte sig over flere uger. Kong Christian X, Dronning Alexandrine, Kronpris Frederik (den senere Kong Frederik IX) og Statsminister Thorvald Stauning deltog i højtideligheden. (08).
+
* Helsingør fejrede 500 år som købstad med en stor folkefest, der strakte sig over flere uger. Kong Christian 10., dronning Alexandrine, kronprins Frederik (den senere kong Frederik 9.) og statsminister Thorvald Stauning deltog i højtideligheden. (08).
* Arbejdernes Radioklub stiftes. (12)
+
* "Arbejdernes Radioklub" stiftedes. (12)
 
1927
 
1927
* [[Broderloge nr. 61 Øresund]] stiftes.  (07)
+
* Broderloge nr. 61 "Øresund" stiftedes.  (07)
  
 
1928
 
1928
* [[Frimurerlogen “Den gyldne Cirkel”]] stiftes. (12)
+
* Frimurerlogen “Den gyldne Cirkel” stiftedes. (12)
* Helsingør Husmoderforening stiftes. (12)
+
* Helsingør Husmoderforening stiftedes. (12)
* Helsingør og Omegns Filatelistklub stiftes. (25)
+
* "Helsingør og Omegns Filatelistklub" stiftedes. (25)
  
 
1929
 
1929
* Helsingør og Omegns upolitiske radioklub stiftes. (12)
+
* "Helsingør og Omegns upolitiske radioklub" stiftedes. (12)
  
 
1930
 
1930
* Helsingør har 15.841 indbyggere. (11)
+
* Helsingør havde 15.841 indbyggere. (11)
* Borgmester [[Peder Christensen]] vælges som Landstingsmedlem. (08)
+
* Borgmester [[Peder Christensen]] valgtes som Landstingsmedlem. (08)
* Kystartilleriforeningen for Helsingør og Omegn stiftes. (12)
+
* "Kystartilleriforeningen for Helsingør og Omegn" stiftes. (12)
  
 
1931
 
1931
* Den første bilfærge mellem Helsingør og Helsingborg, Asa-Thor, indsættes. (07)
+
* Den første bilfærge mellem Helsingør og Helsingborg, Asa-Thor, blev  indsat (se [[Helsingør-Helsingborg overfarten]]). (07)
  
 
1932
 
1932
* Dansk Freds- og Folkeforbundsforening stiftes. (12)
+
* "Dansk Freds- og Folkeforbundsforening" stiftedes. (12)
* Folkedanse-selskabet af 1932 stiftes. (12)
+
* "Folkedanse-selskabet af 1932" stiftedes. (12)
* Helsingør Rotary Klub stiftes. (12)
+
* "Helsingør Rotary Klub" stiftedes. (12)
* Motorklubben “Kronborg” stiftes. (12)
+
* Motorklubben “Kronborg” stiftedes. (12)
  
 
1933
 
1933
* Skulpturen [[Danserindebrønden]] kommer til Helsingør. Den blev skabt af [[Rudolf Tegner]] i 1913. Stod i København 1934-1933. (11)
+
* Skulpturen [[Danserindebrønden]] blev bragt til Helsingør - på initiativ af borgmester [[Peder Christensen]]. Skulpturen blev skabt af Rudolph Tegner i 1913. Stod i København 1933-1934. Midt i et naturområde, syd for Dronningmølle i Nordsjælland, ligger [[Tegners Museum og Statuepark]] Det bliver kaldt for Rusland. (11)
  
 
1934
 
1934
* [[Nordhavnen indvies]](05)
+
* [[Nordhavnen]] blev indviet. (05)
  
 
1935
 
1935
* [[Gummifabrikken Tretorn]] kommer fra København til Helsingør. Starter produktion af galoscher. (07) (11)
+
* Gummifabrikken [[Tretorn]] blev flyttet fra København til Helsingør og indledte produktion af galoscher. (07) (11)
* [[''Solbakken”]] blev indviet som det første kolonihaveområde i kommunen.(08)
+
* [[Haveforeningen 'Solbakken]] blev indviet som det første kolonihaveområde i kommunen.(08)
* Helsingør Fuglevenner/Nordsjællands Fugleforening stiftes. (25)
+
* "Helsingør Fuglevenner/Nordsjællands Fugleforening" stiftedes. (25)
* [[Svømmestadion]] indvies i Nordhavnen. (07)
+
* [[Helsingør Svømmestadion]] blev indviet i [[Nordhavnen]]. (07)
* Jernbanefærgen Dan indsættes mellem Helsingør og Helsingborg. (07)
+
* Jernbanefærgen Dan blev indsat mellem Helsingør og Helsingborg (se [[Helsingør-Helsingborg overfarten]]). (07)
  
 
1936
 
1936
* Svømmersken [[Ragnhild Hveger]], Helsingør, vandt sølv ved OL i Berlin.
+
* Svømmersken [https://da.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_HvegerRagnhild Hveger Ragnhild Hveger] fra Helsingør vandt sølv ved OL i Berlin.
 
* [[Hornbæk-Revyen]] blev fra 1935 næsten hvert år opført på [[Hornbæk Badehotel]]. Sidste gang i 1952. (07)
 
* [[Hornbæk-Revyen]] blev fra 1935 næsten hvert år opført på [[Hornbæk Badehotel]]. Sidste gang i 1952. (07)
  
 
1938
 
1938
* [[Helsingør Boligselskab]] stiftedes. (07)
+
* "Helsingør Boligselskab" stiftedes. (07)
* [[Ragnhild Hveger]], Helsingør Svømmeklub, vinder Olympisk guld i 800 meter svømning - London. (25)
+
* [https://da.wikipedia.org/wiki/Ragnhild_HvegerRagnhild Hveger Ragnhild Hveger] fra [[Helsingør Svømmeklub]] vandt Olympisk guld i 800 meter svømning i London. (25)
  
 
1940
 
1940
Linje 589: Linje 587:
  
 
1941
 
1941
* [[Selskabet Mødre- og Børnehjælpen]] i Helsingør stiftes. (12)
+
* [[Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør]] blev stiftet. (12)
  
 
1942
 
1942
* Danmarks første jernbanesabotage den 6. november nord for [[Espergærde]] Station. (11)
+
* Danmarks første jernbanesabotage den 6. november blev udført lidt nord for [[Espergærde Station]]. (11)
  
 
1943
 
1943
* Et stort antal jøder blev fra først og fremmest Snekkersten sejlet illegalt til Sverige i flugt fra tyskerne i alle slags mindre både. (05)
+
* Et stort antal jøder blev fra først og fremmest [[Snekkersten]] sejlet illegalt til Sverige flugt fra tyskerne i alle slags mindre både. (05)
* Ejendommen [[Wisborg]], [[Sdr. Strandvej]] 29, Helsingør, blev omdannet til lokakt hovedkvarter for tyske Gestapo. (07)
+
* Ejendommen [[Wisborg]], [[Søndre Strandvej]] 29 i Helsingør blev omdannet til et lokalt hovedkvarter for tyske Gestapo. (07)
  
 
1945
 
1945
* Danmarks Forældreforening, Helsingør afd. stiftes. (12)
+
* "Danmarks Forældreforening, Helsingør afd." stiftes. (12)
  
 
1946  
 
1946  
* Borgmester [[Peder Christensen]] går af efter 27 år som Helsingørs borgmester(08)
+
* Borgmester [[Peder Christensen]] gik af efter 27 år som Helsingørs borgmester (se 1919). (08)
* Socialdemokraten [[Sigurd Schytz]] valgt som borgmester 1946-1970. (07) (25)
+
* Socialdemokraten [[Sigurd Schytz]] fulgte efter som borgmester. Det var han fra 1946-1970. (07) (25)
  
 
1947
 
1947
* Kapsejladsen [[Sjælland Rundt]] etableres. Turen rundt er på 400 km. (05)
+
* Kapsejladsen [[Sjælland Rundt]] etableredes. Sejladsen rundt er på 400 km. (05)
* [[Sveasøjlen]] rejses som en hilsen til svenskerne for hjælp under besættelsestiden 1940-45. (07)
+
* [[Sveasøjlen]] blev rejst som en hilsen til svenskerne med tak for deres hjælp under besættelsestiden fra 1940-1945. (07)
* [[Tikøb Andelsboligforening]]/[[Espergærde Andelsboligforening]] stiftes (05)
+
Tikøb Andelsboligforening/Espergærde Andelsboligforening stiftedes. (05)
  
 
1948
 
1948
* [[Helsingør Kunstforening]] stiftes.(12)
+
* [[Kunstforeningen for Helsingør og Omegn]] stiftedes. (12)
  
 
1950
 
1950
* Helsingør har 33.000 indbyggere (04)
+
* Helsingør havde 33.000 indbyggere (04)
* Foreningen Een Verden stiftes. (12)
+
* Foreningen "Een Verden" stiftedes. (12)
* Engelsk-Dansk Selskab stiftes.(12)
+
* "Engelsk-Dansk Selskab" stiftedes.(12)
* [[Søsterloge nr. 55 “Håbet”]] stiftes. (12)
+
* Søsterloge nr. 55 “Håbet” stiftedes. (12)
  
 
1953
 
1953
* [[Helsingør Vandrerhjem]] indrettes i [[Molktes Palæ]] på [[Nordre Strandvej]] efter at have ligget på forskellige adresser siden 1930erne. (07)
+
* [[Helsingør Vandrerhjem]] indrettes i ejendommen "Molktes Palæ" på [[Nordre Strandvej]] efter at have ligget på forskellige adresser siden 1930'erne. (07)
  
 
1954
 
1954
* Tikøb kommune etablerer filialkontor på [[Sauntevej]] 4, Hornbæk. (07)
+
* [[Tikøb kommune]] etablerede et filialkontor på [[Sauntevej]] 4 i [[Hornbæk]]. (07)
  
 
1955
 
1955
* Det svenske Linjebuss startede en rute mellem Helsingør og Helsingborg (07)
+
* Det svenske Linjebuss startede en rute mellem Helsingør og Helsingborg. (07)
  
 
1958
 
1958
 
 
* Rederiet Moltzau etablerer [[Sundbusserne]] som en rute mellem Helsingør og Helsingborg. (07)  
 
* Rederiet Moltzau etablerer [[Sundbusserne]] som en rute mellem Helsingør og Helsingborg. (07)  
* Rederiet Moltzau etablerer en færgerute som en rute mellem [[Snekkersten]] og Helsingborg. (07)  
+
* Rederiet Moltzau etablerer en færgerute som en rute mellem Snekkersten og Helsingborg (se [[Snekkersten-Helsingborg færgerute]]). (07)  
* Historisk Forening for Espergærde og Omegn.(12)
+
* "Historisk Forening for Espergærde og Omegn" dannedes. (12)
  
 
1960
 
1960
* Helsingør har 41.000 indbyggere (04)
+
* Helsingør havde 41.000 indbyggere. (04)
  
 
1965
 
1965
* [[Vestervang kirke]] blev opført. (07)
+
* [[Vestervang Kirke]] blev opført. (07)
 
+
* [[Teknisk Museum]] (stiftet 1911) flyttede ind i en nyopført bygning på [[Nordre Strandvej]. Efter et par år blev transportmidlerne flyttet tilbage til magasinbygningen på Ole Rømersvej og lå hermed to steder ret langt fra hinanden. Teknisk Museum flyttede i 2002 til [[Fabriksvej]], hvorved museet fik samlet begge afdelinger. (07)
1966
+
* [[Danmarks Tekniske Museum]] (stiftet 1911) åbnede på [[Ndr. Strandvej]. Flyttede i 2002 til [[Fabriksvej]]. (07)
+
  
 
1969
 
1969
* [[LO-skolen indvies]]. Skifter navn og opgaver i 2015. (07)
+
* [[LO-skolen]] indviedes. Skiftede navn til [[Konventum]] og ændrede samtidig administration og opgaver i 2015. (07)
  
 
1970
 
1970
* Tikøb kommune indlemmes i Helsingør kommune. (10)
+
* [[Tikøb Kommune]] indlemmedes i Helsingør kommune. (10)
* Helsingørs (incl. Tikøb) folketal knap 53.000 (03)(04)
+
* Helsingørs (inklusive Tikøbs) folketal var nu knap 53.000. (03) (04)
* Socialdemokraten [[Ove Thelin]] valgt til borgmester1970-1986. (07) (25)
+
* Socialdemokraten [[Ove Thelin]] blev valgt til borgmester og fulgte efter [[Sigurd Schytz]]. Han var borgmester fra 1970-1986. (07) (25)
 
* Foreningen “Egegaarden i Espergærde stiftes. (12)
 
* Foreningen “Egegaarden i Espergærde stiftes. (12)
  
 
1971
 
1971
* [[Erling Jensen]]. Politiker valgt i Helsingørkredsen. Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1969-1982. (07)
+
* [[Erling Jensen]], socialdemokratiet, blev valgt i Helsingørkredsen. Var handelsminister 1971-1976, arbejdsminister 1976-1977, justitsminister fra 1977-1978), socialminister fra 1978-1979 og industriminister fra 1969-1982. (07)  
  
 
1973
 
1973
* [[Øresundsakvariet]] åbner i Helsingør som en del af Nationalmuseets Forskningsinstitut, (11)
+
* [https://www.oresundsakvariet.ku.dk/ Øresundsakvariet] åbnede i Helsingør som en del af Nationalmuseets Forskningsinstitut. (11)
  
 
1976
 
1976
* [[Mørdrup kirke]] blev opført. (07)
+
* [[Mørdrup Kirke]] blev opført. (07)
* Højskolen [[Solhavegaarden]] i Espergærde oprettes af DSU - Danmarks socialdemokratiske Ungdom.(25)
+
* Højskolen Solhavegaarden i [[Espergærde]] oprettes af DSU - Danmarks socialdemokratiske Ungdom.(25)
  
 
1983
 
1983
  
* [[Helsingørs Skibsværft og Maskinbyggeri]] lukkes. (05)
+
* [[Helsingør Værft | Helsingørs Skibsværft og Maskinbyggeri]] blev lukket. (05)
* [[Stehns kirke]] blev opført i 1983. (07)
+
* [[Stehns kirke]] blev opført. (07)
  
 
1984
 
1984
* [[Museet for Fundne Fragmenter]] åbner i [[Bjergegade]] 15 af den private ejer maleren Johannes Peter Kattrup. Lukker i 2014. (07)
+
* [[Museet for Fundne Fragmenter]] åbnede i [[Bjergegade]] 15 af den private ejer, maleren Johannes Peter Kattrup. Lukkede i 2014. (07)
  
 
1986
 
1986
* Socialdemokraten [[Knud Axelsen]] blev valgt til borgmester 1986-1994. (07) (25)
+
* [[Knud Axelsen]], socialdemokratiet, blev valgt til borgmester. Det var han fra 1986-1994. (07) (25)
* [[Niels Vilhjelm]]. Konservativ politiker valgt i Helsingør. Industriminister 1986-1989. (07)
+
* Niels Vilhjelm, konservativ politiker, blev valgt i Helsingør. Han var industriminister fra 1986-1989. (07)
  
 
1988
 
1988
* [[Åse Olsen]]. Politiker valgt i Helsingørkredsen. Socialminister 1988-1990. (07)
+
* Åse Olsen var politiker, valgt i Helsingørkredsen. Var socialminister fra
 +
1988-1994 og repræsenterede Radikale Venstre i Folketinget i to omgange: fra 1974-1977 og igen fra 1979-1990
 +
* [[Per Tærsbøl]], konservativ, valgt som borgmester fra 1994-2010. (07)
 +
* Carsten Koc, politiker, valgt i Helsingør. Skatteminister fra 1994-1996 og sundhedsminister fra 1996-1998. (07)
  
1994
+
1995
* [[Per Tærsbøl]], konservativ, valgt som borgmester 1994-2010. (07)
+
* [[Mindestenen for faldne helsingoranere]] i 2. verdenskrig afsløredes i nærheden af [[Sveasøjlen]]. (07)
* [[Carsten Koc]]. Politiker valgt i Helsingør. Skatteminister 1994-1996, Sundhedsminister 1996-1998. (07)
+
* Mindesten for 20 faldne helsingoranere i 2. verdenskrig afsløres i 1995 i nærheden af [[Sveasøjlen]]. (07)
+
  
 
1997
 
1997
* [[Nordsjællands Legetøjsmuseum]] i [[Kvistgaard]] åbnes. Lukkes i 2013. (07)
+
* [[Nordsjællands Legetøjsmuseum]] i [[Kvistgaard]] blev åbnet. Det blev lukket i 2013. (07)
* [[Helsingør Sommerteater]] etableres i [[Søstræde]] 4. Lukkes i 2009 . (07)
+
* [[Helsingør Sommerteater]] etableredes i [[Søstræde]] 4. Blev lukket i 2009. (07)
  
 
1998
 
1998
* [[Bryggeriet Wiibroe]]s produktion af øl flyttes som den sidste produktion til Carlsberg i København. Se 1840. (07)
+
* [[Wiibroes Bryggeri]] flytter sin sidste produktion af øl flyttes til Carlsberg i København (se også 1840). (07)
* Ølløbet fra Snekkersten til Helsingør arrangeres første gang. (11)
+
* Ølløbet fra Snekkersten til Helsingør arrangeres for første gang. (11)
  
 
2002
 
2002
* [[Horserødslejrens Museum]] indvies- Ligger ved [[Horserød Fængsel]] (07)
+
* Horserødslejrens Museum blev indviet. Det ligger ved Horserød Fængsel. (07)
  
 
2010
 
2010
* [[Johannes Hecht-Nielsen]], Venstre, valgt som borgmester 2010-2014. (07)
+
* Johannes Hecht-Nielsen, Venstre, valgt som borgmester fra 2010-2014. (07)
* [[Kulturværftet]] indvies. Bygget på [[Helsingørs Skibsværft]]s areal. (25)
+
* [[Kulturværftet]] indviedes. Opført det tidligere [[Helsingør Værft - Helsingør skibsværfts]] areal. (25)
  
 
2013
 
2013
* [[Værftsmuseet]] åbner i en gammel værftsbygning. (07)
+
* [[Værftsmuseet]] åbnede i en gammel værftsbygning. (07)
  
 
2014  
 
2014  
* [[Benedikte Kier]], konservativ, valgt som borgmester 2014-      (07)
+
* Benedikte Kier, konservativ, valgt som borgmester i 2014-      (07)
  
 
2015
 
2015
* [[M/S Museet for Søfart]] blev indviet. (07)
+
* [[M/S Museet for Søfart]] blev indviet. Det tidligere [[Museet for Søfart | søfartsmuseum]] havde været på [[Kronborg]]. (07)
  
 
2017
 
2017
* Helsingør kommunes Indbyggertal 62.443 - heraf i selve Helsingør by. 47.123 (10)
+
* Helsingør kommunes Indbyggertal var 62.443 - heraf 47.123 i selve byen Helsingør . (10)
  
  

Versionen fra 16. mar 2019, 17:04

Denne artikel er under redaktion

Denne oversigt er en tidslinje med en kort beskrivelse af begivenheder og andre informationer om, hvad der skete i og med Helsingør og Tikøb (Tikøb indtil sammenlægningen med Helsingør i 1970) det pågældende år.

I kildehenvisningerne nederst i artiklen kan du se, hvorfra informationerne er hentet. Ud for hver begivenhed er så vidt det er muligt noteret et nummer i parantes.

Hvis du har informationer, som ikke findes i artiklen, er du meget velkommen til at sende forslag herom til artiklens redaktør på email fakta@helsingor.dk


Ca. 7000-ca. 6400 f.kr.

 • Den ældste boplads i Helsingør er undersøgt ved Øerne. (11)

Ca.5000 f.kr.

 • En Ertebølleboplads blev fundet ved Bergmandsdal i Helsingør. (11)

900-1500

 • I denne periode blev landsbyen Plejelt formentlig grundlagt. (11)

1158

 • Hornibeck nævnes, det senere Hornbæk. (11)

1164

 • Tiwitcop nævnes, det senere Tikøb. (11)

1173

 • Fiskerlejet og landsbyen Hornbæk nævnes første gang. (07)

1178

1231

1300

 • Omkring dette år nævnes Landsbyen Gurre i tilknytning til Gurre Slot. (07)

1349

 • Helsingør plagedes af en "Den sorte død". (11)

1370

1389

 • Helsingør nævnes som by for første gang. (10)

1426

 • Helsingør fik d. 2. juni af kong Erik af Pommern tildelt udvidede købstadsrettigheder. (05)

1429

 • Karmeliterklostret / Vor Frue Kloster blev stiftet af Kong Erik af Pommern. (10)

1441

1458

1466

 • Landsbyen Mørdrup nævnes første gang. (07)

1485

1497

1499

1500

 • Helsingør blev ødelagt af en omfattende brand. (10)
 • Vor Frue Kloster / Karmeliterklostret stod færdigbygget. (05)
 • Omkring dette år nævnes landsbyen Apperup i Hellebæk Sogn. (07)

1520

1523

 • Helsingør blev ødelagt ved angreb af Hansestæderne. (11)

1534

 • Helsingør by blev ødelagt igen under Grevens Fejde. (07)

1536

1554

1555

1559

1573

 • Kong Frederik 2. igangsatte ombygning af Kronborg. Se også 1582. (05)

1576

1583

 • Kronborgfontænen, som kong Frederik 2. havde bestilt, blev opsat. I 1658 ødelagde svenske soldater springvandet og plyndrede kunstværket for bronzefigurer. (07)

1585

 • Frederik den 2. forlangte befæstning af Helsingør. (07)

1600

 • Christian 4. anlagde en hammermølle ved Hellebækken i Hellebæk. (11)

1616

 • Christian 4. beordrede en bymur opført i Helsingør. Byens borgere skulle selv afholde udgifterne. Bymuren stod færdig i 1627. (07)

1625

1660

 • Der blev indført forbrugsafgift (konsumptionsafgift) på alle varer, der blev ført ind i og losset i Helsingør. Kontrollen foregik ved byportene. (07)

1663

 • Slagterlauget for Helsingør dannedes. (25)

1680

1681

 • Helsingør Købstad havde 7 vindmøller, 2 havmøller og 3-4 hestemøller. (07)

1692

 • Helsingør Apothek i Strandgade var byens ældste apotek. (07)

1710

1737

1738

 • Den første forordning om gadebelysning i Helsingør udstedtes. (13)

1744

 • Helsingør Handelsstandsforening - tidligere Kræmmerlauget - dannedes. (25)

1750

 • Smedjen i Rørtang brændte ned og blev ikke genopført. Man ved ikke, hvornår den er bygget. (07)

1752

1759

1765

1766

 • Helsingørs første havneanlæg blev bygget af staten og derefter overdraget til kommunen. (01)
 • Helsingørs kgl. Privilegerede Skydeselskab dannes. Selskabet blev i daglig tale kaldt ”Klubben”. (25)

1779

1782

1786

 • Den sidste af Helsingørs 6 byporte, Strandporten, blev nedlagt. (07)

1787

 • Den første folketælling i Helsingør viste 4.829 indbyggere og 3.159 i Tikøb Landsogn. (11)

1788

 • Gadebelysningen i Helsingør omfattede 88 tranlamper. (13)

1789

1792

 • 12.114 skibe passerede gennem Øresund og betalte Øresundstold. (07)

1796

1800

1801

 • Helsingør havde 5.282 indbyggere. (01)
 • 24 engelske skibe ankrede op ved Lappegrunden, hvorfra de beskød Helsingør og Kronborg. (11)

1808

1815

 • "Helsingørs forenede Ligbærer-, Selskabs- og Broderskabsforening" stiftedes. (07)

1817

 • Helsingør Theater var Danmarks ældste teater. I 1957 flyttes teaterscenen og tilskuerpladserne til Den gamle By i Århus. (07)

1826

1829

1830

1834

 • Helsingør havde7.122 indbyggere. (15)
 • Helsingør kommune fik indført valg til en borgerrepræsentation. Indtil da bestod byens magistrat af en borgmester og en rådmand (se Helsingør Kommunes styrelse). (07)

1835

1838

 • Den kommunale Realskole anlagdes. Omdannedes i 1883 til Latin- og Realskole - det senere Helsingør Gymnasium. (11)

1840

 • Wiibroes Bryggeri grundlægges. Ølproduktionen flyttes til Carlsberg i 1998. Derved ophørte Wiibroes produktioner i Helsingør. (07)

1842

 • Tikøb Kommune blev dannet. Blev nedlagt i 1970 og lagt ind under Helsingør Kommune. (07)
 • Tikøb Kommunes styre kaldes 1842-1867 for Sogneforstanderskab. (07)
 • Helsingør Spritfabrik etableredes. Blev nedlagt i 1919. (07)

1846

1848

 • Godthaab Glasværk oprettedes. (07)
 • Helsingør Håndværker-Sangforening stiftedes. (07)

1849

 • H. N. Clausen var politiker, valgt i Helsingør. Minister uden portefølje fra 1849-1853. (07)

1850

 • Helsingør havde 8.111 indbyggere. (02)
 • Tikøb havde 6.309 indbyggere. (11)

1851

1852

 • Det nuværende Rådhus og Arresthus i Helsingør blev opført til erstatning for det gamle rådhus på samme sted. (01)

1853

1854

1855

 • Helsingørs folketal var 9.097. (03)

1856

1857

1858

 • En handelsforening for Helsingør blev dannet. (02)

1859

1860

 • Helsingørs folketal var 8.442. (01)

1861

1862

1864

 • Nordbanen blev etableret - en jernbanestrækning fra København over Hillerød til Helsingør. (11)
 • Helsingør BanegårdTrækbanen blev indviet. (07)
 • Omkring dette år opstod stationsbyen Kvistgaard i forbindelse med oprettelsen af Nordbanen, nævnt oven for. (07)

1867

 • Helsingør Dagblad udkom for første gang. (06)
 • Helsingør begyndte med at få lagt kloakker i alle byens gader. (10)
 • Kommunekontoret i Tikøb kommune blev etableret. (07)
 • Frimurerlogen "Kosmos" stiftedes i Lundegade. (07)

1868

1869

 • "Understøttelsesforening af 1869" stiftes. Den understøtter trængende, der ikke får hjælp af Fattigvæsenet.(07)

1870

1871

1872

 • "Socialistisk Internationale" etablerede en lokal afdeling i Helsingør. (08)

1873

1874

1875

 • Hornbæk Havn blev færdigbygget og indviet. (07)
 • Bådebyggeri etableredes i Snekkersten Havn. (07)
 • Hjælpeforeningen for helsingørske Handlende, Fabrikanter m.fl. blev stiftet. (07)

1878

 • Helsingør Kommune indførte numre på byens huse. Hidtil var brandforsikringens numre anvendt. (11)

1880

 • Helsingørs folketal var 8.978 (01)
 • Bagernes Fagforening stiftedes. (07)
 • Helsingør kommune oprettede en bogsamling med 500 bind på byens rådhus(Se 1910). (01)

1881

 • Typografernes Fagforening stiftedes. (25)
 • Helsingør Haandværkerforening stiftedes. (12)

1882

1883

 • Espergærde Havn etableres med en enkelt landingsbro. (07)
 • Latin- og Realskolen eableres (se også 1838). (1)

1884

1885

 • "Socialdemokratisk Forening for Helsingør" stiftedes. (25)
 • "Foreningen af 29. november 1885" stiftedes. Foreningen beklædte trængende konfirmander. (12)
 • Konservativ Vælgerforening i Helsingør stiftedes. (12)
 • Snedkernes Fagforening stiftedes. (25)

1886

 • Marienlyst Skole og naboskolen i Lundegade blev opført samtidigt. (11)

1887

 • Kuskenes Fagforening stiftes.. (25)
 • Malernes Fagforening stiftes. (25)
 • Skomagersvendenes Fagforening stiftes. (25)
 • Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening stiftes. (25)
 • Skibs-, Fabrik- og Støberiarbejdernes Fagforening stiftes. (25)

1888

 • "Fælles Fag- og Arbejderforening i Helsingør" stiftes. I år ??? blev navnet ændret til "Arbejdernes Fællesorganisation". I år ??? ændredes navnet til "LO Helsingør". (05) (07)
 • Folkets Hus indrettes i Søstræde 2. (07)
 • Murernes Fagforening stiftedes. (25)
 • Tinghuset blev opført. (01)

1889

 • Helsingør Grundejerforening stiftedes. (12)
 • Hustømrernes Fagforening stiftedes. (25)
 • Skibstømrernes Fagforening stiftedes. (25)
 • Skrædernes Fagforening stiftedes. (25)

1890

 • Helsingør havde 11.076 indbyggere. (10)
 • "Arbejderforeningen af 1890" stiftes. Foreningen understøttede trængende arbejderfamilier ved arbejdsstandsninger. (02)

1891

 • Blikkenslagernes Fagforening stiftes. (25)

1892

1893

 • "Grænseforening for Helsingør og Tikøb kommuner" stiftedes. Støttede kulturelle formål i Sønderjylland. (12)
 • Tekstilarbejdernes Fagforening stiftes. (25)

1894

 • I 1894 overtog Helsingør by Det ferske Springvands Compagnie i Helsingøer med alle dets rettigheder, aktiver og pligter. I stedet for at hente drikkevandet i de omkringliggende damme, anlagde man et nyt vandværk på Grønnehave, som hentede sit vand i undergrunden. (01)
 • Helsingør Handelsskole etableredes. (11)

1895

 • Begravelseskassen "200" stiftedes. (12)

1896

1897

 • Kystbanen, Jernbanestrækningen København-Helsingør, blev indviet. (05)
 • Fattiggården i Fiolgade 13 blev taget i brug. Blev lukket i 1925. (01)
 • Wiibroes Bryggeri lancerede sin første pilsner. (09)
 • Stenografisk Forening stiftedes. (02)

1898

 • Tinghuset i Helsingør oprettedes.(01)
 • "Foredragsforeningen for Arbejdere og Næringsdrivende i Helsingør og Omegn" stiftedes (12)
 • Jernbaneforbundet, Helsingør afd. stiftes. (25)
 • "Øresundsforeningen" i Sophie Brahes Gade blev stiftet af det velstående og bedre borgerskab. (11)

1899

 • [Kobbersmedenes Fagforening stiftes. (25)
 • Træindustriarbejdernes Fagforening stiftedes. (25)

1900

 • Broderloge nr. 31 "Hamlet" blev stiftet. (07)

1901

 • Helsingørs folketal var 13.902 (01)
 • Slagterisvendenes Fagforening stiftedes. (25)
 • Tobakarbejdernes Fagforening stiftedes. (25)

1904 “ Jernbaneetatens Fællesindkøbsforening stiftes.

 • Borernes Fagforening stiftes (25)
 • Villa Heise på Strandvejen 104 i Snekkersten, opførtes som hjem for enker. I 1907 blev ejendommen overtaget af Officersforeningen. I 1952 overgik den til enkebolig for statsembedsmænd. (11)

1905

 • "Handelsforeningen af 1905 for Helsingør og Omegn" stiftedes. (12)

1906

 • Helsingør havde 14.534 indbyggere (01)
 • Espergærde Borger- og Håndværkerforening stiftedes. (12)
 • Jernbanestrækningen mellem Helsingør og Hornbæk, Hornbækbanen, blev indviet. Den blev udvidet til Gilleleje i 1916. (05)
 • Helsingør Musikforening stiftedes. (12)

1907

1908

 • Kvinderne fik - som i det øvrige land - stemmeret til kommunale valg. (05)

1910

1911

 • Helsingørs folketal 13.783 (01)
 • Helsingør Kommune køber Hotel Hammarshøj til brug for etablering af plejehjem. (01)
 • Den socialdemokratiske børneorganisation "UI-De Unges Idræt" i Helsingør stiftedes.
 • Tikøb Alderdomshjem opførtes. (11)
 • Helsingør Bymuseum oprettedes. (11)

1915

1916

 • Helsingørs folketal var 15.475 (01)
 • Helsingør Fjerkræforening stiftedes. (12)
 • "Jydsk Forening for Helsingør og Omegn" stiftes. (12)
 • Propforeningen stiftes. Beklædte ubemidlede konfirmander. (12)

1917

1919

 • Den af Kongen hidtil udnævnte borgmester i Helsingør, Jørgen Lyngbye, erstattes af folkevalgt borgmester, den første i Helsingør. Valgt blev den socialdemokratiske Peder Christensen. Han var borgmester indtil 1946. (01).
 • Kommunen opførte i årene 1919-1921 Helsingør Kommunes AlderdomsstiftelseGurrevej. Stiftelsen bestod af lejligheder, som lejerne betalte 10 kr. for i husleje pr. måned. (01)
 • En ny politiordning indførtes. Den hidtidige polititjeneste var blevet bestridt af 4 kommunale politibetjente, 4 statsbetjente samt en reservebetjent. (01)
 • Helsingør Gasværk opførtes. (01)
 • Kommunen købte “Sommerriva”. (01)
 • Monumentet De franske Krigergrave opførtes på Helsingør Kirkegård som et minde om 40 franske soldater, der døde på vej hjem til Frankrig efter 1. verdenskrig. (07)
 • Naverne, en klub for berejste Håndværkere, stiftedes. De fik til huse i Naverhulen i Sct. Anna Gade 21. (12)

1920

 • Feltartillerifoteningen for Helsingør og Omegn" stiftedes. (12)

1921

1922

 • "De helsingoranske Byggefags Sammenslutning" dannedes. (25)

1923

1924

 • "Arbejdernes kooperative Byggeforening, Helsingør afd.", dannes. (12)
 • "Arbejdernes Oplysningsudvalg AOF" stiftes.(25)
 • "Helsingør Skakklub" stiftedes. (25)

1925

1926

 • Helsingør fejrede 500 år som købstad med en stor folkefest, der strakte sig over flere uger. Kong Christian 10., dronning Alexandrine, kronprins Frederik (den senere kong Frederik 9.) og statsminister Thorvald Stauning deltog i højtideligheden. (08).
 • "Arbejdernes Radioklub" stiftedes. (12)

1927

 • Broderloge nr. 61 "Øresund" stiftedes. (07)

1928

 • Frimurerlogen “Den gyldne Cirkel” stiftedes. (12)
 • Helsingør Husmoderforening stiftedes. (12)
 • "Helsingør og Omegns Filatelistklub" stiftedes. (25)

1929

 • "Helsingør og Omegns upolitiske radioklub" stiftedes. (12)

1930

 • Helsingør havde 15.841 indbyggere. (11)
 • Borgmester Peder Christensen valgtes som Landstingsmedlem. (08)
 • "Kystartilleriforeningen for Helsingør og Omegn" stiftes. (12)

1931

1932

 • "Dansk Freds- og Folkeforbundsforening" stiftedes. (12)
 • "Folkedanse-selskabet af 1932" stiftedes. (12)
 • "Helsingør Rotary Klub" stiftedes. (12)
 • Motorklubben “Kronborg” stiftedes. (12)

1933

 • Skulpturen Danserindebrønden blev bragt til Helsingør - på initiativ af borgmester Peder Christensen. Skulpturen blev skabt af Rudolph Tegner i 1913. Stod i København 1933-1934. Midt i et naturområde, syd for Dronningmølle i Nordsjælland, ligger Tegners Museum og Statuepark Det bliver kaldt for Rusland. (11)

1934

1935

1936

1938

1940

 • Helsingør havde 17.965 indbyggere. (11)
 • Helsingør havde 28.000 indbyggere (04)
 • Den 9. april overfløj den tyske besættelsesmagt også Helsingør. Dagen efter ankom de første militære kolonner til byen. (09)

1941

1942

 • Danmarks første jernbanesabotage den 6. november blev udført lidt nord for Espergærde Station. (11)

1943

 • Et stort antal jøder blev fra først og fremmest Snekkersten sejlet illegalt til Sverige på flugt fra tyskerne i alle slags mindre både. (05)
 • Ejendommen Wisborg, Søndre Strandvej 29 i Helsingør blev omdannet til et lokalt hovedkvarter for tyske Gestapo. (07)

1945

 • "Danmarks Forældreforening, Helsingør afd." stiftes. (12)

1946

 • Borgmester Peder Christensen gik af efter 27 år som Helsingørs borgmester (se 1919). (08)
 • Socialdemokraten Sigurd Schytz fulgte efter som borgmester. Det var han fra 1946-1970. (07) (25)

1947

 • Kapsejladsen Sjælland Rundt etableredes. Sejladsen rundt er på 400 km. (05)
 • Sveasøjlen blev rejst som en hilsen til svenskerne med tak for deres hjælp under besættelsestiden fra 1940-1945. (07)

Tikøb Andelsboligforening/Espergærde Andelsboligforening stiftedes. (05)

1948

1950

 • Helsingør havde 33.000 indbyggere (04)
 • Foreningen "Een Verden" stiftedes. (12)
 • "Engelsk-Dansk Selskab" stiftedes.(12)
 • Søsterloge nr. 55 “Håbet” stiftedes. (12)

1953

1954

1955

 • Det svenske Linjebuss startede en rute mellem Helsingør og Helsingborg. (07)

1958

 • Rederiet Moltzau etablerer Sundbusserne som en rute mellem Helsingør og Helsingborg. (07)
 • Rederiet Moltzau etablerer en færgerute som en rute mellem Snekkersten og Helsingborg (se Snekkersten-Helsingborg færgerute). (07)
 • "Historisk Forening for Espergærde og Omegn" dannedes. (12)

1960

 • Helsingør havde 41.000 indbyggere. (04)

1965

 • Vestervang Kirke blev opført. (07)
 • Teknisk Museum (stiftet 1911) flyttede ind i en nyopført bygning på [[Nordre Strandvej]. Efter et par år blev transportmidlerne flyttet tilbage til magasinbygningen på Ole Rømersvej og lå hermed to steder ret langt fra hinanden. Teknisk Museum flyttede i 2002 til Fabriksvej, hvorved museet fik samlet begge afdelinger. (07)

1969

 • LO-skolen indviedes. Skiftede navn til Konventum og ændrede samtidig administration og opgaver i 2015. (07)

1970

 • Tikøb Kommune indlemmedes i Helsingør kommune. (10)
 • Helsingørs (inklusive Tikøbs) folketal var nu knap 53.000. (03) (04)
 • Socialdemokraten Ove Thelin blev valgt til borgmester og fulgte efter Sigurd Schytz. Han var borgmester fra 1970-1986. (07) (25)
 • Foreningen “Egegaarden i Espergærde stiftes. (12)

1971

 • Erling Jensen, socialdemokratiet, blev valgt i Helsingørkredsen. Var handelsminister 1971-1976, arbejdsminister 1976-1977, justitsminister fra 1977-1978), socialminister fra 1978-1979 og industriminister fra 1969-1982. (07)

1973

 • Øresundsakvariet åbnede i Helsingør som en del af Nationalmuseets Forskningsinstitut. (11)

1976

 • Mørdrup Kirke blev opført. (07)
 • Højskolen Solhavegaarden i Espergærde oprettes af DSU - Danmarks socialdemokratiske Ungdom.(25)

1983

1984

1986

 • Knud Axelsen, socialdemokratiet, blev valgt til borgmester. Det var han fra 1986-1994. (07) (25)
 • Niels Vilhjelm, konservativ politiker, blev valgt i Helsingør. Han var industriminister fra 1986-1989. (07)

1988

 • Åse Olsen var politiker, valgt i Helsingørkredsen. Var socialminister fra

1988-1994 og repræsenterede Radikale Venstre i Folketinget i to omgange: fra 1974-1977 og igen fra 1979-1990

 • Per Tærsbøl, konservativ, valgt som borgmester fra 1994-2010. (07)
 • Carsten Koc, politiker, valgt i Helsingør. Skatteminister fra 1994-1996 og sundhedsminister fra 1996-1998. (07)

1995

1997

1998

 • Wiibroes Bryggeri flytter sin sidste produktion af øl flyttes til Carlsberg i København (se også 1840). (07)
 • Ølløbet fra Snekkersten til Helsingør arrangeres for første gang. (11)

2002

 • Horserødslejrens Museum blev indviet. Det ligger ved Horserød Fængsel. (07)

2010

2013

2014

 • Benedikte Kier, konservativ, valgt som borgmester i 2014- (07)

2015

2017

 • Helsingør kommunes Indbyggertal var 62.443 - heraf 47.123 i selve byen Helsingør . (10)


Kildehenvisninger:

 • Kilde 01 Kommunestyret i Helsingør 1890 - 1930.
 • Kilde 02 M. Galschiøt. Helsingør i midten af forrige århundrede.
 • Kilde 03 Helsingør Bykerne 1970 - 1978.
 • Kilde 04 Perspektivplan 1970 - 2000. (Skrevet 1971).
 • Kilde 05 Heroppe i Helsingør - 2018. Bog af Jan Horn Petersen.
 • Kilde 06 Helsingør Dagblads hjemmeside.
 • Kilde 07 Helsingør Leksikon.
 • Kilde 08 Kong Peder. Biografi af Peder Christensen. Birger Mikkelsen.
 • Kilde 09 Diverse skrifter fra Helsingør Bymuseum.
 • Kilde 10 Wikipedia
 • Kilde 11 Trap 1898 og 2018
 • Kilde 12 Vejviser for Helsingør - forskellige udgaver
 • Kilde:13 Stadsmagasinet.dk
 • Kilde 15 Danmarks Statistik.
 • Kilde 25 Erik Stubtofts private arkiv