Erik Emil Svedstrup

Erik Emil Svedstrup (f. 1854) var ud af en lokal smedeslægt. Både hans fader, Niels Ferdinand Svedstrup (1825-1927) og broder John William Svedstrup (1858-1924) var smedemestre.

Erik E. Svedstrup drev Rørtang Smedje i perioden 1881-1923. Efter at have afhændet smedjen til sønnen Niels Erik Svedstrup, bosatte han og hustruen Emilie sig i "Flynderuphus" i Rørtang.