Espergærde Andelsboligforening

I juni 1947 stiftedes Tikøb Kommunes Andelsboligforening. Forud var gået en del diskussion om den voksende boligmangel og i et forsøg på at råde bod på dette, var der blevet nedsat et udvalg bestående af sognerådsmedlem Carl Nielsen, kommunens pantefoged Svend Olsen samt den nyansatte kontorchef i Tikøb Kommunen, Knud Thomsen.

Resultatet var en andelsboligforening for hele Tikøb Kommune, men da det nogle år senere viste sig, at der opstod lignende foreninger andre steder i kommunen, ændredes navnet til Espergærde Andelsboligforening.

Foreningens første byggeri var Skovparken i Mørdrup. Det var arkitektfirmaet ”Holm & Frederiksen”, der stod bag dette byggeri, der stod færdigt i 1951. Næste byggeri var Kløvermarken der stod færdigt hhv. i 1956 og 1959. Byggeriet på Svinget stod færdigt i 1963. Tibberupparken var næste byggeri – det stod færdig i 1968. Skovparkens børnehave var den næste i rækken. Den er fra 1972. Og endelig byggedes to store afdelinger på Grydemosegaard-arealerne i Tibberup i hhv. 1982 og 1989.

Foreningen har således rådighed over i alt 774 boliger i Mørdrup-Tibberup-området. Disse er meget attraktive og man skal være skrevet op i adskillige år for at komme i betragtning til en af disse boliger.

Blandt personerne bag foreningen kan nævnes formændene Carl Stuhlmann Jensen, Helga Warming-Larsen og Arne Bengtsen. Også foreningens forretningsfører gennem 27 år frem til 1990, Kaj Wiinberg, var en markant personlighed.

Litteratur

Maja Petersen m.fl.: Espergærde Andelsboligforening 50 år, 1997