Fællesindkøbsforeningen

Et af de første initiativer til dannelse af en kooperativ brugsforening var etableringen af en Fællesindkøbsforening. Tanken var, at Fællesforeningen med tiden skulle være den koordinerende forening for alle de kooperative virksomheder i byen, som Fællesorganisationen håbede ville blive startet. Den var dog ikke så godt iscenesat, at den kunne overleve ret længe. Man forsøgte med et samarbejde med en af byens købmænd om at få rabat til medlemmerne af Fællesorganisationen. Det fik andre af byens handlende til at reagere – og så røg den ide sig en tur.

I 1919 blev Fællesforeningen slået sammen med Helsingør Brugsforening, som så muligheden for at blive et endnu bedre tilbud til arbejderne. Fællesforeningen, som stort set blev kaldt fællesforretningen, fik hovedsæde i det hus overfor Værftet, som foreningen ejede. Det nye samarbejde havde nærmest karakter af en koncern, hvor altså Fællesorganisationen havde den øverste ledelse.

Kilde: 1) Helsingør forvandler sig. En by og brugs i 75 år. Helsingør Brugsforenings jubilæums bog 1904-1979. 2) Redegørelse og Indstilling. Vedtaget af Fællesorganisationen 11. juni 1931. 3) ”Kong Peder” – en biografi af Peder Christensen, forfatter Birger Mikkelsen, 1991. 4) Erik Stubtofts private arkiv.