Foreningen Egegården

Egegården. Foto: Jørgen L. Jørgensen.

Efter at Helsingør og Tikøb kommuner var blevet sammenlagt pr. 1. april 1970, forstærkedes de bevægelser i Espergærde, der skulle fremme sammenholdet og det sociale liv i byen.

I denne periode blev - blandt mange andre - Foreningen Egegården dannet. Dens eneste formål var – og er – trivsel i Espergærde.

Foreningen var blandt dem, der arbejdede på at få Egegården som tilholdssted for flere af foreningerne i byen, herunder bl. a. folkedanserforeningen.

Frivillige fra foreningerne lagde et stort arbejde for at belyse mulighederne for anvendelsen af gården. Der var udarbejdet tegninger og beregninger for istandsættelse og ændringer.

De frivillige var også klar til at deltage i istandsættelsen, og der var allerede tilsagn om arbejdskraft, materialer m.m., men på grund af situationen på arbejdsmarkedet valgte kommunen at lade arbejdet udføre som "almindeligt" arbejde.

Bestræbelserne for at omdanne Egegården til samlingssted lykkedes endeligt i 1976, hvor der blev indgået en brugerkontrakt med kommunen

Ideen med Foreningen Egegården var, at lave større fælles arrangementer, hvor alle kunne deltage. Der kom mange tilflyttere til Espergærde i disse år, og arrangementerne skulle give dem en indgangsvinkel til livet i byen.

Foreningen Egegården har bl. a. været igangsætter af ”Espergærdeløbet”, hvor deltagerne fik en rundvisning i området på cykel og den har afholdt f. eks. spilleaftener og foredrag om aktuelle emner, for eksempel ”Dræbersnegle og invasive arter” og ”Vedvarende energi”, ligesom der har været flere velbesøgte foredrag om lokahistorien.

Desuden har foreningen en meget aktiv gruppe, som arbejder med patchwork.

I de senere år er tilflytningen stilnet af, efterhånden som området er mere eller mindre udbygget, således at der nu foregår en mere glidende udskiftning af beboerne, en del tilflyttere har endog allerede inden indflytningen en bekendtskabskreds i området. De søger derfor ikke på samme måde som tidligere til foreningerne.

Der er dog kræfter, der mener, at der fortsat er behov for foreninger som Foreningen Egegården.

Foreningen afholder aftenmøder i vinterperioden og deltager i Egegårdens drift og vedligeholdelse og i foreningernes fællesaktiviteter, herunder det årlige ”Familietræf”, som afholdes første søndag i september.

Kontingentet er meget rimeligt, kr. 50,00 om året (2010) for hele familien.

Foreningen stopper

Den ordinære generalforsamling den 24. februar 2011 havde ikke havde givet håb om flere medlemmer eller nye indsatsområder, hvorfor fremtiden for foreningen så mørk ud.

Den 9. maj 2011 dannede underafdelingen Egegårds Quilterne deres egen forening, i fuld overensstemmelse med Foreningen Egegårdens bestyrelse.

På en ekstraordinær generalforsamling den 22. september 2011 besluttede medlemmerne derfor at ophæve foreningen efter 36 års virke.